Khái niệm tư vấn đầu tư

Khái niệm tư vấn đầu tư Theo cách hiểu thông thường nhất, đầu tư đơn giản là hoạt động “bỏ vốn vào sản xuất, kinh doanh để được hưởng phần lời lãi” hoặc bỏ nhân lực, vật lực, tài lực vào công việc gì, trên cơ sở tính toán hiệu quả kinh tế xã hội.

Tư vấn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Tư vấn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư Qúy công tý đang có dự định điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư để bổ sung ngành nghề xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối các sản phẩm thuộc mã HS 1006, 1214, 1213, 1209, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2835, 3103. Liên quan đến vấn đề này, chúng tôi xin đưa ra một số ý kiến tư vấn sơ bộ và đề xuất dịch vụ như sau:

Thế nào thì được thực hiện đầu tư ra nước ngoài

Thế nào thì được thực hiện đầu tư ra nước ngoài Theo Luật đầu tư 2005 và các văn bản đầu tư có liên quan hiện nay thì chủ thể của quan hệ đầu tư ra nước ngoài đã mở rộng cho tất cả các nhà đầu tư tại Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế, không phân biệt nhà đầu tư là doanh nghiệp hay nhà đầu tư không là doanh nghiệp, không phân biệt nhà đầu tư có nguồn gốc vốn đầu tư trong nước hay nhà đầu tư có nguồn gốc vốn đầu tư nước ngoài.

Dịch vụ lập dự án đầu tư

Dịch vụ lập dự án đầu tư Dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định.

Giải thích các từ ngữ trong tư vấn đầu tư

Giải thích các từ ngữ trong tư vấn đầu tư 1. Đầu tư là việc nhà đầu tư bỏ vốn bằng các loại tài sản hữu hình hoặc vô hình để hình thành tài sản tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449