Dịch vụ lập dự án đầu tư

I. Dịch vụ lập Dự án đầu tư là gì? Giải thích các thuật ngữ đầu tư:

 1. Dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định.
 2. Đầu tư là việc nhà đầu tư bỏ vốn bằng các loại tài sản hữu hình hoặc vô hình để hình thành tài sản tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
 3. Đầu tư trực tiếp là hình thức đầu tư do nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư và tham gia quản lý hoạt động đầu tư.
 4. Đầu tư gián tiếp là hình thức đầu tư thông qua việc mua cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu, các giấy tờ có giá khác, quỹ đầu tư chứng khoán và thông qua các định chế tài chính trung gian khác mà nhà đầu tư không trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư.
 5. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam; doanh nghiệp Việt Nam do nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, sáp nhập, mua lại.
 6. Vốn đầu tư là tiền và các tài sản hợp pháp khác để thực hiện các hoạt động đầu tư theo hình thức đầu tư trực tiếp hoặc đầu tư gián tiếp.
 7. Đầu tư nước ngoài là việc nhà đầu tư nước ngoài đưa vào Việt Nam vốn bằng tiền và các tài sản hợp pháp khác để tiến hành hoạt động đầu tư.
 8. Đầu tư trong nước là việc nhà đầu tư trong nước bỏ vốn bằng tiền và các tài sản hợp pháp khác để tiến hành hoạt động đầu tư tại Việt Nam.
 9. Đầu tư ra nước ngoài là việc nhà đầu tư đưa vốn bằng tiền và các tài sản hợp pháp khác từ Việt Nam ra nước ngoài để tiến hành hoạt động đầu tư.

Ngoài ra khách hàng tham khảo: dự án giá bán vinhomes cổ loa

II. VAI TRÒ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1.  Vai trò của dự án đầu tư đối với cơ quan quản lý Nhà nước:

 • Dự án đầu tư là tài liệu để dựa vào đó Nhà nước duyệt và cấp giấy phép đầu tư cho chủ đầu tư.
 • Dự án đầu tư là căn cứ pháp lý để tòa án xử lý khi có sảy ra tranh chấp giữa các bên tham gia đầu tư sau khi đã được cấp giấy phép đầu tư.

2.  Vai trò của dự án đầu tư đối với Nhà tài trợ:

 • Dự án đầu tư là căn cứ quan trọng để có thể xem xét tính khả thi của dự án sau đó sẽ đưa ra quyết định tài trợ hay không cho dự án đó và nếu có thì mức đảm bảo rủi ro như thế nào?

3.  Vai trò của dự án đầu tư đối với Chủ đầu tư:

 • Dự án đầu tư là công cụ tìm kiếm đối tác để đầu tư.
 • Dự án đầu tư đánh giá mức độ thành công bao nhiêu để có thể đưa ra quyết định có tiến hành dự án hay không?
 • Dự án đầu tư là căn cứ để Chủ đầu tư có thể thuyết phục các Ngân hàng cho vay vốn hoặc thuyết phục nhà tài trợ tài trợ.
 • Dự án đầu tư là cơ sở để xây dựng kế hoạch thực hiện đầu tư, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra quá trình thực hiện dự án kinh doanh.
 • Dự án đầu tư là căn cứ quan trọng để theo dõi đánh giá và có điều chỉnh kịp thời những tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện và khai thác công trình.
 • Dự án đầu tư là căn cứ quan trọng để soạn thảo hợp đồng liên doanh cũng như để giải quyết các mối quan hệ tranh chấp giữa các đối tác trong quá trình thực hiện dự án.
 • Quản lý dự án.

III. CÁC BƯỚC LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ:

1.    Thiết lập dự án đầu tư;
2.    Tư vấn lập dự án đầu tư;
3.    Dịch vụ quản lý dự án đầu tư;
4.    Dịch vụ thẩm định dự án đầu tư;
5.    Đưa ra ý kiến về hiệu quả của dự án đầu tư;
6.    Tư vấn thẩm định dự án đầu tư.

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449