Bổ sung ngành nghề, rút ngành nghề

Bổ sung ngành nghề, rút ngành nghề Trong quá trình hoạt động công ty có nhu cầu bổ sung ngành nghề, rút ngành nghề phù hợp với điều kiện kinh doanh của công ty nhưng không biết thủ tục như thế nào?

Sai lầm chủ thể doanh nghiệp và quản lý doanh nghiệp

Sai lầm chủ thể doanh nghiệp và quản lý doanh nghiệp Sai lầm mà ít ai nghĩ đến lại dễ mắc phải nhất chính là quyền thành lập doanh nghiệp và quản lý doanh nghiệp. Bởi mọi người đều có chung suy nghĩ ai cũng có quyền thành lập doanh nghiệp và quản lý doanh nghiệp.

Hội trợ về triển lãm thương mại

Hội trợ về triển lãm thương mại Hội trợ triển lãm thương mại là địa điểm trưng bày giới thiệu sản phẩm dịch vụ của công ty mình. Mỗi một doanh nghiệp có sản phẩm mới đưa ra thị trường thì hội nghị triển lãm sẽ là địa điểm tốt cho bạn quảng bá sản phẩm mới đó. Trong đó khi thực hiện tổ chức hội nghị triển lãm, người tổ chức cần phải xin giấy phép tổ chức

Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại

Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại Kinh doanh một hoạt động rất phổ biến hiện nay tại Việt nam. Trong kinh doanh có nhiều vấn để sảy ra giữa các doanh nghiệp với nhau. trước tiên phải nói đến cạnh tranh và tranh chấp luôn tồn tại trong hoạt động kinh doanh .

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449