Thủ tục thay đổi tên công ty

Thủ tục thay đổi tên công ty Mỗi một doanh nghiệp ra đời đều có một tên gọi nhất định, nơi tạo dựng được nên uy tín của doanh nghiệp, đây là dấu hiệu để khách hàng nhận biết được doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp là thông tin để cơ quan nhà nước quản lý hoạt động của doanh nghiệp. Do đó,...

Điều kiện phải có khi xin giấy phép kinh doanh

Điều kiện phải có khi xin giấy phép kinh doanh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là căn cứ xác thực năng lực pháp lý của một doanh nghiệp.Căn cứ quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2005 thì doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các Điều kiện sau đây: 1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm...

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449