Điều kiện phải có khi xin giấy phép kinh doanh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là căn cứ xác thực năng lực pháp lý của một doanh nghiệp.Căn cứ quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2005 thì doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các Điều kiện sau đây:

1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh. Hiện nay, việc xác định lĩnh vực cấm kinh doanh để làm căn cứ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 59/2006/NĐ-CP và Điều 4 Nghị định 139/2007/NĐ-CP.

2. Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các điều 31, 32, 33 và 34 Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều 13, 14, 15, 16 và 17 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP.

3. Có trụ sở chính có địa chỉ rõ ràng trên lãnh thổ Việt Nam.

4. Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật.

5. Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449