Bốn nguyên tắc đòi bồi thường đất khi bi thu hồi

Bốn nguyên tắc đòi bồi thường đất khi bi thu hồi Để thực hiện chính sách phát triển kinh tế – xã hội đất nước Nhà nước đã tiến hành thu hồi đất, giải phóng mặt bằng. Vấn đề bồi thường cho người bị thu hồi đất cần tuân thủ những nguyên tắc sau: Thứ nhất, nhà nước thu hồi đất của người đang sử dụng...

Đối tượng có thể nhận giao dịch về nhà ở

Đối tượng có thể nhận giao dịch về nhà ở Tùy từng loại giao dịch dân sự về nhà ở mà điều kiện đối với nhà ở là đối tượng của giao dịch cũng khác nhau. Cụ thể: Đối với giao dịch mua bán, tặng cho, thế chấp, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở thì căn cứ theo khoản 1...

Quyền chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Quyền chuyển đổi mục đích sử dụng đất Theo điều 36 Luật đất đai 2003, có hai trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất như sau: Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm: –  Chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang đất trồng cây lâu năm, đất...

Quyền sử dụng đất được đảm bảo như thế nào

Quyền sử dụng đất được đảm bảo như thế nào Nộp hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất là bước đầu tiên trong 5 bước của trình tự thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm. Theo đó, hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm được nộp trực tiếp tại trụ sở của cơ quan đăng ký hoặc...

Muốn thu hồi đất phải có đủ tài liệu sau

Muốn thu hồi đất phải có đủ tài liệu sau Cưỡng chế thu hồi đất là biện pháp hành chính mang tính cứng rắn được áp dụng đối với người có đất bị thu hồi cho dù họ có muốn hay không. Trên thực tế do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan khác nhau và trong những trường hợp cần thiết, bằng quyền...

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449