Bốn nguyên tắc đòi bồi thường đất khi bi thu hồi

Bốn nguyên tắc đòi bồi thường đất khi bi thu hồi Thứ nhất, nhà nước thu hồi đất của người đang sử dụng có đủ điều kiện quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 và 11 Điều 8 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP và các Điều 44, 45 và 46 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP thì được bồi thường; trường hợp không đủ điều kiện được bồi thường thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét để hỗ trợ.

Quyền chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Quyền chuyển đổi mục đích sử dụng đất Theo điều 36 Luật đất đai 2003, có hai trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất như sau: Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm: –  Chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang đất trồng cây lâu năm, đất...

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449