Đối tượng có thể nhận giao dịch về nhà ở

Tùy từng loại giao dịch dân sự về nhà ở mà điều kiện đối với nhà ở là đối tượng của giao dịch cũng khác nhau. Cụ thể:

Đối với giao dịch mua bán, tặng cho, thế chấp, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở thì căn cứ theo khoản 1 Điều 91 Luật nhà ở, nhà ở phải thỏa mãn những điều kiện sau:

– Có giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với nhà ở theo quy định của pháp luật.

– Không có tranh chấp về quyền sở hữu.

– Không bị kê biên để thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đối với nhà ở là đối tượng của giao dịch cho thuê, ngoài các điều kiện nêu trên thì nhà ở phải thỏa mãn điều kiện bảo đảm chất lượng, an toàn cho bên thuê nhà ở, cung cấp điện, nước, vệ sinh môi trường và các điều kiện thiết yếu khác.

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449