Cá nhân được mở mấy cửa hàng kinh doanh

Cá nhân được mở mấy cửa hàng kinh doanh Mở cửa hàng kinh doanh tại Hà Nội hay thành lập hộ kinh doanh cá thể thì cá nhân sẽ có quyền mở bao nhiêu cửa hàng kinh doanh thuộc thành phố. Tại Điều 72 của Nghị Định về đăng ký kinh doanh thì địa điểm kinh doanh của hộ kinh được quy định: Hộ...

Tăng mức xử phạt hành chính về An toàn thực phẩm

Tăng mức xử phạt hành chính về An toàn thực phẩm Tăng mức xử phạt hành chính về An toàn thực phẩm : Căn cứ pháp lý: Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năNm 2015; Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Luật an toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6...

© 2018 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449