Quyền sử dụng đất được đảm bảo như thế nào

Nộp hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất là bước đầu tiên trong 5 bước của trình tự thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm. Theo đó, hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm được nộp trực tiếp tại trụ sở của cơ quan đăng ký hoặc gửi qua đường bưu điện;

Điều 18 Thông tư 20/2011/ TTLT-BTP-BTNMT đã hướng dẫn việc nộp hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất như sau:

Thứ nhất, trường hợp người yêu cầu đăng ký là cá nhân, hộ gia đình, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở nộp hồ sơ đăng ký tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện nơi có đất, tài sản gắn liền với đất.

Thứ hai, trường hợp người yêu cầu đăng ký là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư ở Việt Nam, cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài nộp hồ sơ đăng ký tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh nơi có đất..

Thứ ba, Trong trường hợp thế chấp quyền sử dụng đất thuộc khu vực nông thôn thì hộ gia đình, cá nhân trong nước được lựa chọn việc nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện hoặc nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã nơi có đất, tài sản gắn liền với đất.

Thứ tư, trường hợp hồ sơ đăng ký nộp tại Ủy ban nhân dân xã thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449