Quyền chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Theo điều 36 Luật đất đai 2003, có hai trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất như sau:

Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

–  Chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản.

–  Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác.

– Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

– Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất.

– Chuyển đất phi nông nghiệp không phải đất ở sang đất ở.

Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không thuộc các trường hợp trên thì người sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng kí với văn phòng của tổ chức có thẩm quyền đăng kí quyền sử dụng đất hoặc Ủy ban nhân dân xã nơi có đất.

Tham khảo thêm: đối tượng có thể nhận giao dịch về nhà ở

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449