Quảng cáo thương mại có hợp đồng như thế nào

Quảng cáo thương mại hiện nay là một trong những việc tất yếu đối với mỗi doanh nghiệp.  Để thực hiện tốt dịch vụ này các bên cần phải biết những điều về hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại.

Khái niệm hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại:

Hợp đồng quảng cáo thương mại là thỏa thuận giữa các bên, bên cung cấp dịch vụ và bên cho thuê dịch vụ, trong đó bên thuê dịch vụ phải trả tiền cho bên cung ứng dịch vụ.

Hình thức:

Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.

Quyền của bên cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại:

  • Yêu cầu bên thuê quảng cáo thương mại cung cấp thông tin quảng cáo trung thực, chính xác và theo đúng thoả thuận trong hợp đồng.
  • Nhận thù lao dịch vụ quảng cáo thương mại và các chi phí hợp lý khác.

Xem thêm: Bạn có nhu cầu thành lập công ty tnhh hai thành viên liên hệ với luật sư theo thông tin bên dưới, hoặc có thể chat trực tuyến cùng luật sư của chúng tôi.

quảng cáo thương mại có hợp đồng

Quyền của bên thuê quảng cáo thương mại:

  • Lựa chọn người phát hành quảng cáo thương mại, hình thức, nội dung, phương tiện, phạm vi và thời gian quảng cáo thương mại.
  • Thường xuyên kiểm tra giám sát hợp đồng thương mại.

Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại:

  • Thực hiện sự lựa chọn của bên thuê quảng cáo về người phát hành quảng cáo thương mại, hình thức, nội dung, phương tiện, phạm vi và thời gian quảng cáo thương mại;
  • Tổ chức quảng cáo trung thực, chính xác về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thương mại theo thông tin mà bên thuê quảng cáo đã cung cấp;
  • Thực hiện các nghĩa vụ khác đã thoả thuận trong hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại.

Nghĩa vụ của bên thuê quảng cáo thương mại:

  • Cung cấp cho bên cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại thông tin trung thực, chính xác về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thương mại và chịu trách nhiệm về các thông tin này.
  • Trả thù lao dịch vụ quảng cáo thương mại và các chi phí hợp lý khác.

Như vậy tùy theo thỏa thuận của 2 bên mà giá sẽ khác nhau, nhưng 2 bên cần có những điều khoản rõ ràng, đúng về hoạt động kinh doanh hàng hóa. Bạn muốn thành lập doanh nghiệp tư nhân liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất.

© 2021 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449