Công ty tnhh hai thành viên có đặc điểm gì

Việc lựa chọn hình thức thành lập doanh nghiệp trước khi bắt đầu công việc kinh doanh là rất quan trọng, nó có ảnh hưởng không nhỏ tới sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp sau khi ra đời.

Tại đây, chúng tôi đề câp tới mô hình công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Khái niệm: Là loại hình Công ty gồm không quá 50 thành viên góp vốn thành lập và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty bằng tài sản của chính Công ty đó.

Khi thành lập doanh nghiệp bạn có nhu cầu quảng bá thương hiệu, bạn muốn xin giấy phép quảng cáo cho sản phẩm. Nhưng không biết quảng cáo thế nào thì được coi vi phạm pháp luật, Oceanlaw sẽ giải đáp cho bạn.

Đặc điểm:

  • Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân, số lượng không quá năm mươi.
  • Có tài sản riêng.
  • Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp.
  • Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các điều 43, 44 và 45 của Luật doanh nghiệp.
  • Có  tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
  • Không được quyền phát hành cổ phần.

Giữa thành lập doanh nghiệp tư nhân và thành lập doanh nghiệp cổ phần thì nên thành lập doanh nghiệp loại hình nào, nêu ra ưu nhược điểm khi đăng ký.

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449