Thành lập doanh nghiệp tư nhân nên hay không

Nước ta hiện nay, thành lập doanh nghiệp tư nhân là một trong những loại hình doanh nghiệp duy nhất không có tư cách pháp nhân. Tại sao lại nói là như vậy bởi tài sản của doanh nghiệp và tài sản của chủ doanh nghiệp không tách bạch , đơn giản hơn là tài sản và chủ doanh nghiệp là một.

Vậy ngoài đặc điểm này ra , doanh nghiệp tư nhân còn có những đặc điểm nào khác, ưu điểm và khuyết điểm của loại hình doanh nghiệp này là gì?

Khái niệm: Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân có gì nổi bật:

  • Là doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân.
  •  Chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
  • Do 1 cá nhân bỏ vốn ra thành lập và làm chủ, chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quản lý Công ty.
  • Chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn về mọi khoản nợ của doanh nghiệp.
  • Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân.
  • Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

Ưu điểm: Chủ doanh nghiệp hoàn toàn chủ động trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp. Chế độ trách nhiệm vô hạn của chủ doanh nghiệp tư nhân tạo sự tin tưởng cho đối tác, khách hàng và giúp cho doanh nghiệp ít chịu sự ràng buộc chặt chẽ bởi pháp luật như các loại hình doanh nghiệp khác.

Nhược điểm: Khi thành lập doanh nghiệp tư nhân thường gặp rủi ro cao hơn loại hình doanh nghiệp khác. Chủ doanh nghiệp phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với tài sản của mình…;

Như vậy khi bạn có nhu cầu thành lập doanh nghiệp tư nhân thì hay nghĩ đến khả năng huy động vốn của mình, có kế hoạch kinh doanh rõ ràng, có mục tiêu kinh doanh, ngành nghề kinh doanh…Mọi trách nhiệm của doanh nghiệp đều do bạn quyết định.

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449