Công ty TNHH 2 thành viên có 6 đặc điểm

Với mô hình tổ chức gọn nhẹ, tính an toàn cho các nhà đầu tư,  loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên là mô hình lý tưởng cho các nhà đầu tư mới khởi nghiệp kinh doanh ở quy mô vừa và nhỏ. Công ty TNHH có những đặc điểm sau:

  • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên quy định số lượng thành viên tối thiểu là hai và tối đa là năm mươi. Mọi tổ chức, cá nhân Việt Nam hay người nước ngoài đều có thể  trở thành  thành viên của công ty nếu đủ điều kienj theo luật định.
  • Vốn điều lệ của công ty là tập hợp phần vốn góp của các thành viên. Thành viên có thể chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn góp nhưng không được tự do chuyển nhượng mà phải theo trình tự. Ngoài ra, thành viên còn có thể yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình hoặc sử lý phần vốn góp trong một số trường hợp đặc biệt.
  • Thành viên công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty.
  • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền phát hành chứng khoán nhưng dưới dạng trái phiếu, không được phát hành cổ phiếu ra công chúng.
  • Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449