Quảng cáo thương mại và cách quản lý

Quảng cáo thương mại là một trong những quá trình quan trọng không thể thiếu đối với mỗi doanh nghiệp khi thực hiện kinh doanh. Trong đó khi thực hiện quảng cáo doanh nghiệp có thể thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, trên nhiều phương tiện khác.. trong đó quảng cáo phải đáp ứng được đúng quy định của pháp luật.

Sau đây là những quy định của pháp luật về sử dụng phương tiện quảng cáo thương mại:

Khái niệm: Phương tiện quảng cáo thương mại là công cụ được sử dụng để giới thiệu các sản phẩm quảng cáo thương mại.

Phương tiện quảng cáo thương mại bao gồm:

–      Sử dụng phương tiện truyền thông đại chúng.

–       Các phương tiện truyền tin.

–       Các loại xuất bản phẩm.

–       Các loại bảng, biển, băng, pa-nô, áp-phích, vật thể cố định, các phương tiện giao thông hoặc các vật thể di động khác dùng để quảng cáo trưng bày hàng hóa dịch vụ của doanh nghiệp.

–        Các phương tiện quảng cáo thương mại khác.

Sử dụng phương tiện quảng cáo thương mại:

1. Quảng cáo phải tuân thủ đầy đủ chính sách, quy định của cơ quan nhà nước.

2. Việc sử dụng phương tiện quảng cáo thương mại phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

–       Tuân thủ quy định về địa điểm quảng cáo, không gây ảnh hưởng xấu đến cảnh quan, môi trường, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội.

–       Tuân thủ các quy định của pháp luật về báo chí, xuất bản, thông tin, chương trình hoạt động văn hoá, thể thao, hội chợ, triển lãm.

–        Đúng mức độ, thời lượng, thời điểm quy định đối với từng loại phương tiện thông tin đại chúng.

Như vậy khi thành lập doanh nghiệp bạn muốn thực hiện quảng cáo, quảng bá sản phẩm của mình đến người tiêu dùng thì phải đảm bảo quy định của pháp luật và phương tiện thực hiện quảng cáo.

>> Quyền hạn công ty mẹ đối với công ty con

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449