Tư vấn gia hạn đăng ký nhãn hiệu

Khi chủ sở hữu Việt Nam đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài thông qua Hệ thống Madrid, khi được bảo hộ, nhãn hiệu có thời hạn bảo hộ là 10 hoặc 20 năm kể từ ngày nộp đơn, để tiếp tục duy trì hiệu lực của giấy đăng ký nhãn hiệu, chủ sở hữu nhãn hiệu phải tiến hành gia hạn hiệu lực nhãn hiệu cho doanh nghiệp mình. Hãy tìm hiểu về vấn đề này trong vài viết dưới đây.

Cụ thể, thủ tục được quy định trong luật như sau:

Trong thời hạn là 06 tháng trước ngày kết thúc thời hạn hiệu lực của giấy đăng ký quốc tế nhãn hiệu.
Thời hạn hiệu lực là 20 năm kể từ ngày nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu đối với nước là thành viên của Thỏa ước Madrid, kể cả với nước đồng thời là thành viên của Nghị định thư Madrid.
Thời hạn hiệu lực 10 năm kể từ ngày nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu đối với những nước chỉ là thành viên Nghị định thư Madrid.
Chủ sở hữu của nhãn hiệu có nghĩa vụ nộp phí gia hạn hiệu lực đăng ký quốc tế nhãn hiệu dựa theo thông báo của Văn phòng quốc tế.
Chủ sở hữu nhãn hiệu quốc tế có thể liên hệ với Luật Oceanlaw một đại diện sở hữu trí tuệ uy tín và kinh nghiệm nhằm tiến hành thủ tục gia hạn nhãn hiệu quốc tế ở Văn phòng quốc tế.
Hãy liên hệ tới Hotline của Oceanlaw ngay hôm nay để được tư vấn miễn phí

>>> Gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449