Gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu như thế nào?

Gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu. Nhãn hiệu giúp những tổ chức, cá nhân phân biệt được hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp mình với hàng hóa, dịch vụ của các chủ thể khác. Đăng ký nhãn hiệu giúp xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với loại hàng hóa của mình, bảo vệ được quyền cũng như lợi ích hợp pháp đối với chủ sở hữu của nhãn hiệu, ngăn chặn được những hành vi xâm phạm tới nhãn hiệu hàng hóa đó.

Quy định của pháp luật về gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Căn cứ theo quy định của luật pháp, một nhãn hiệu sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ bnhãn hiệu sẽ có hiệu lực kể từ ngày cấp, và kéo dài 10 năm kể từ ngày nộp đơn. Do vậy, để được tiếp tục sử dụng nhãn hiệu thì sau 10 năm chủ sở hữu nhãn hiệu phải tiến hành gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu một lần. Đơn yêu cầu gia hạn cần được nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam. Hơn nữa, còn có thể nộp đơn tại văn phòng đại diện Cục tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.  Việc nộp đơn yêu cầu gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu phải được thực hiện trong vòng 06 tháng trước ngày nhãn hiệu đó hết thời hạn, nếu nộp muộn hơn thì tùy thuộc vào số tháng nộp muộn sẽ phải chịu phí theo quy định của luật pháp. Cụ thể: mỗi tháng nộp muộn sẽ bị tính 10% lệ phí.

>>> Tư vấn gia hạn nhãn hiệu tại Việt Nam

Đơn yêu cầu gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Đơn yêu cầu gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu gồm các tài liệu dưới đây:

  • Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ, theo mẫu 02-GHVB quy định tại Phụ lục C trong Thông tư 01/2007/TT-BKHCN;
  • Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu (trường hợp cơ quan nhà nước yêu cầu ghi nhận việc gia hạn vào Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu);
  • Giấy uỷ quyền (trong trường hợp nộp đơn thông qua đại diện);
  • Chứng từ nộp lệ phí gia hạn, công bố quyết định gia hạn đăng ký nhãn hiệu và đăng bạ quyết định gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu theo quy định của pháp luật.

Hãy tìm hiểu thật kỹ để không gặp vướng mắc trong quá trình hoàn thiệu và xử lý đơn xin gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu cùng với các luật sư của Oceanlaw.

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449