Hướng dẫn thủ tục gia hạn đăng ký nhãn hiệu

Hướng dẫn thủ tục gia hạn đăng ký nhãn hiệu

Khách hàng hỏi: Tôi có nhãn hiệu đã hết hạn được 1 năm, bây giờ tôi muốn gia hạn nhãn hiệu đó có được không? . Tôi cần phải làm nhưng thủ tục như thế nào? Mong công ty luật Oceanlaw tư vấn cụ thể cho tôi.
Ocealaw: Theo thông tin mà bạn cung cấp thì nhãn hiệu đã hết hạn được gần 1 năm mà không làm thủ tục gia hạn. Đơn yêu cầu gia hạn có thể nộp muộn hơn so với thời hạn quy định nhưng cũng không được quá 06 tháng kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hết hiệu lực.
Theo quy định của sở hữu trí tuệ quy định thì không thể gia hạn giấy chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu trên và buộc phải nộp đơn mới cho nhãn hiệu và không cần làm thủ tục sửa đổi tên chủ sở hữu vì giấy chứng nhận nhãn hiệu đó đã bị hết hạn.
Thời gian đăng ký cho 1 nhãn hiệu kể từ khi nộp đơn đến khi được cấp văn bằng bảo hộ khoảng 13 -15 tháng. Đơn sẽ được thẩm định hình thức nếu được Cục sở hữu trí tuệ ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ và được công bố tại Công báo sở hữu công nghiệp và chuyển sang giai đoạn thẩm định nội dung
Nếu nhãn hiệu đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ, Cục SHTT sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho Người Nộp Đơn;
Nếu nhãn hiệu không đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ, thì Cục SHTT sẽ ra Thông báo kết quả xét nghiệm nội dung và Người Nộp Đơn có 2 tháng để trả lời Thông báo đó.
Nếu Đơn đáp ứng được tiêu chuẩn bảo hộ, Cục sở hữu trí tuệ sẽ ra Thông báo cấp bằng và Người nộp đơn có nghĩa vụ cần nộp lệ phí cấp bằng trong thời hạn là 1 tháng kể từ ngày nhận được thông báo. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sẽ được cấp cho người nộp đơn trong 1-2 tháng kể từ ngày nộp lệ phí cấp bằng.
Hãy liên hệ ngay tới Ocealaw để được tư vấn đăng ký và gia hạn bảo hộ nhãn hiệu một cách tốt nhất.
>>> Dịch vụ gia hạn đăng ký nhãn hiệu trong nước

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449