Nguyên tắc bồi thường đất do trưng dụng đất

Khi cá nhân, tổ chức trưng dụng đất thì phải bồi thường thiệt hại như thế nào ? Theo luật đất đai năm 2013 về sửa đổi bổ sung. Theo đó, Tại khoản 7 điều 72 quy định như sau :

a) Người có đất trưng dụng thì sẽ được bồi thường thiệt hại khi đất đó bị bên trưng dụng hủy hoại, bị thiệt hại về thu nhập do việc trưng dụng đất trực tiếp gây ra.

b) Khi đất trưng dụng bị hủy hoại thì việc bồi thường sẽ được tính theo giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thị trương tại thời điểm thanh toán.

c) Trường hợp người có đất trưng dụng bị thiệt hại về thu nhập do việc trưng dụng đất trực tiếp gây ra thì mức bồi thường được xác định căn cứ vào mức thiệt hại thu nhập thực tế tính từ ngày giao đất trưng dụng đến ngày hoàn trả đất trưng dụng được ghi trong quyết định hoàn trả đất trưng dụng.

sổ đỏ

>>> Luật đất đai có điểm mới gì về cấp sổ đỏ

Nguyên tắc bồi thường đất do trưng dụng đất:

Mức bồi thường thiệt hại phải phù hợp với thu nhập do đất trưng dụng mang lại trong điều kiện bình thường trước thời điểm trưng dụng đất.

d) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện nơi có đất trưng dụng thành lập Hội đồng để xác định mức bồi thường thiệt hại do thực hiện trưng dụng đất gây ra trên cơ sở văn bản kê khai của người sử dụng đất và hồ sơ địa chính. Khi hội đồng đã xác định được mức bồi thường thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện sẽ ra văn bản yêu cầu bồi thường.

đ) Tiền bồi thường thiệt hại do việc trưng dụng đất gây ra được ngân sách nhà nước chi trả một lần, trực tiếp cho người có đất trưng dụng trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày hoàn trả đất

Như vậy trên đây là Nguyên tắc bồi thường đất do trưng dụng đất gây ra, khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính. Bạn có thắc mắc về vấn đề này liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449