Hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu tập thể

Hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu tập thể

Nhãn hiệu là những dấu hiệu của doanh nghiệp (hoặc tập thể các doanh nghiệp) thường sử dụng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của một số doanh nghiệp khác. Nhằm bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu, ngay sau khi sáng tạo ra nhãn hiệu của mình thì công ty nên nhanh chóng tiến hành những thủ tục đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu. Việc đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu nên và cần thực hiện theo cả 2 hình thức là đăng ký quyền tác giả ở Cục bản quyền tác giả và đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Đăng ký nhãn hiệu tập thể là gì?

Nhãn hiệu tập thể là của một hiệp hội hoặc một tập thể mà những thành viên của nó có thể dùng nhãn hiệu tập thể để quảng bá sản phẩm của mình. Nhãn hiệu tập thể có thể là 1 trong những hình thức hiệu quả để cùng quảng bá sản phẩm của 1 nhóm doanh nghiệp.
Nhãn hiệu tập thể theo Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam được hiểu là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, các dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với những hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không phải là những thành viên của tổ chức đó.
Chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể cần có trách nhiệm đảm bảo sự tuân thủ những yêu cầu nhất định của các thành viên. Do vậy, chức năng của nhãn hiệu tập thể là chỉ dẫn cho công chúng về đặc tính cụ thể nhất định của sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể.
Cần xem xét sản phẩm có những đặc tính nhất định đặc trưng riêng biệt của người sản xuất ở một vùng nhất định có liên quan tới những các điều kiện lịch sử, văn hóa, xã hội của vùng. Một nhãn hiệu tập thể có thể được dùng để thể hiện các đặc trưng đó và là cơ sở để quảng bá các sản phẩm nói trên, do đó đem lại lợi ích cho tất cả nhà sản xuất.
Nhãn hiệu tập thể sử dụng nhằm khuếch trương các sản phẩm mang đặc trưng của vùng nhất định. Trong trường hợp như vậy, việc tạo ra nhãn hiệu tập thể không chỉ hỗ trợ tiếp thị sản phẩm tại thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế mà còn cung cấp cơ sở cho việc hợp tác giữa các nhà sản xuất trong nước. Việc tạo dựng được nhãn hiệu tập thể, trên thực tế phải đi kèm với quá trình phát triển những tiêu chuẩn nhất định cùng với một chiến lược chung. Khi đó, nhãn hiệu tập thể mới có thể trở thành công cụ hữu hiệu cho phát triển trong nước.
Nhãn hiệu tập thể cũng có thể được dùng cùng với nhãn hiệu riêng của người sản xuất hàng hóa nhất định. Điều đó cho phép các công ty phân biệt hàng hóa của chính doanh nghiệp với hàng hóa của đối thủ cạnh tranh, trong khi cùng thu được lợi ích từ sự tin tưởng của khách hàng đối với hàng hóa hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu tập thể.
Hãy gọi ngay tới Oceanlaw để được tư vấn khi gặp bất cứ khó khăn gì.
>>> Đăng ký nhãn hiệu chứng nhận độc quyền
>>> Dịch vụ tư vấn đăng ký nhãn hiệu độc quyền

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449