Hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ

 Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Mỹ được xem là cách giúp cho các doanh nghiệp an tâm khi mở rộng thị trường sang Mỹ. Hãy tìm hiểu kỹ về những giấy tờ và thủ tục để đang ký nhãn hiệu ở Mỹ trong bài viết dưới đây .

Để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Mỹ, doanh nghiệp Việt Nam có thể thực hiện theo một trong hai cách sau:

Đăng ký nhãn hiệu trực tiếp cho Cơ quan sáng chế và nhãn hiệu Liên bang Mỹ USPTO (United States Patent and Trademark Office)
Trước khi đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ thì phải xem nhãn hiệu đó có đủ các điều kiện theo pháp luật về sở hữu trí tuệ của Mỹ. Luật sở hữu trí tuệ của Mỹ quy định những điều kiện sau để một nhãn hiệu được bảo hộ, đó là:

  • Nhãn hiệu đã sử dụng tại Mỹ
  • Nhãn hiệu có dự định sử dụng tại Mỹ.

Nhãn hiệu đã nộp đơn ở một nước khác (là thành viên của Công ước Paris hoặc của của thỏa ước về nhãn hiệu sản phẩm mà Mỹ công nhận).
Nhãn hiệu đã đăng ký ở một nước khác (là thành viên của Công ước Paris hoặc của thỏa ước về nhãn hiệu sản phẩm mà Mỹ công nhận).

>>> Đăng ký nhãn hiệu sản phẩm như thế nào?
>>>  Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu  ra nước ngoài theo Hệ thống Madrid

Đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ thông qua những thủ tục đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Hệ thống Madrid, như sau:

  • Nhãn hiệu đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Mỹ theo Nghị định thư Madrid phải trùng với nhãn hiệu trong đơn đăng ký nhãn hiệu nộp tại Việt Nam hoặc
  • Nhãn hiệu đăng ký bảo hộ nhãn hiẹue tại Mỹ theo Thỏa ước Madrid phải trùng với Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được cấp tại Việt Nam.
  • Mọi thư từ, giao dịch liên quan đến đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu đều được thực hiện thông qua Cục Sở hữu trí tuệ. Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thông báo kịp thời yêu cầu của người nộp đơn cho Văn phòng quốc tế và ngược lại, tuân theo quy định của điều ước quốc tế liên quan.
  • Hồ sơ cần thiết cho việc đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ, bao gồm:
  • Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký nhãn hiệu hoặc Đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam
  • 15 mẫu nhãn hiệu
  • Danh mục sản phẩm/dịch vụ (Phân loại danh mục sản phẩm dịch vụ theo quy định của Mỹ)
  • Giấy uỷ quyền (theo mẫu của Oceanlaw)

Hãy liên hệ ngay tới Oceanlaw khi gặp những khó khăn trong quá trình chuẩn bị hồ sơ và làm thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449