Việt nam có đăng ký bảo hộ qua hệ thống Madrid không

Việt nam hiện nay đã chính thức là thành viên của hệ thống Madrid bao gồm : Nghị định thư Madrid và Thỏa ước Madrid. Năm 1947 việt nam đã tham gia thỏa ước , tiếp đến năm 2006 thì tham gia nghị định thư Madrid.

Việt Nam là nước xuất xứ của 533 đăng ký quốc tế, trong đó 455 đăng ký đang có hiệu lực, 62 đăng ký không gia hạn tiếp và 16 đăng ký đang trong giai đoạn chờ xử lý.

Việt Nam là nước được chỉ định của 70,121 đăng ký quốc tế (150,101 đăng ký đang có hiệu lực tại Việt Nam).

Các nước có nhiều đơn đăng ký từ Việt Nam

Năm 2011

Tổng số

Trực tiếp

Qua Madrid

Trung Quốc

173

123

50

Hoa Kỳ

57

16

41

Singapore

43

4

39

Hàn Quốc

42

4

38

Liên Bang Nga

37

4

33

Các nước có nhiều đăng ký vào Việt Nam

Năm 2011

Tổng số

Trực tiếp

Qua Madrid

Hoa Kỳ

1898

1386

512

Nhật Bản

1096

720

376

Trung Quốc

940

312

628

Hàn Quốc

638

517

121

Đức

616

53

563

Còn chờ gì nữa mà không tiến hành đăng ký bảo hộ nhãn hiệu theo hệ thống Madrid cho sản phẩm của mình ngay. Chúng tôi cung cấp dịch vụ đăng ký nhãn hiệu nhanh nhất, tiếp kiệm chi phí và thời gian.

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449