Trang web trực tuyến sử dụng hệ thống Madrid

Công nghệ thông tin,internet ngày càng phát triển, từ đó giúp cho khách hàng có thể kiểm tra nhãn hiệu dễ dàng hơn qua các trang web trực tuyến về sử dụng hệ thống Madrid. Sau đây là một số trang web mà luật sư sẽ giới thiệu cho khách hàng :

Sử dụng Công báo Nhãn hiệu quốc tế của WIPO với link sau:

https://www.wipo.int/madridgazette/en/

  1. Tìm hiểu thông tin về gia hạn trực tuyến với link sau:

https://webaccess.wipo.int/trademarks_ren/erenewal_en.jsp

  1. Cổng thanh toán trực tuyến của hệ thống Madrid.

https://webaccess.wipo.int/epayment/

  1. Mô phỏng đơn quốc tế theo hệ thống Madrid.

https://www.wipo.int/madrid/en/madrid_simulator

  1. Công cụ tính phí khi nộp đơn Marid

https://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp

  1. Thống kê website theo Madrid.

https://www.wipo.int/madrid/en/statistics/

  1. Dữ liệu ROMARIN trong Madrid.

https://www.wipo.int/romarin

  1. Hệ thống dữ liệu thương mại toàn cầu

https://www.wipo.int/branddb/en/index.jsp

  1. Quản lý danh mục đăng ký Madrid, hệ thống này mới đưa vào sử dụng năm 2013

https://www3.wipo.int/login/en/mpm/index.jsp

  1. Tra cứu tình trạng đơn đăng ký Madrid

https://www.wipo.int/mrs/

10. Hệ thống quản lý madrid thông báo điện tử

https://www3.wipo.int/login/en/mea/index.jsp

11. Hệ thống quản lý Danh mục hàng hóa và dịch vụ khi đăng ký

https://www.wipo.int/mgs/

Oceanlaw cung cấp dịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa trong và ngoài nước, với chi phí tiết kiệm nhất, không mất thời gian cho khách hàng. Với đội ngũ luật sư kinh nghiệm của mình, chúng tôi tự tin sẽ giải quyết được mọi thắc mắc cũng như khó khăn về hồ sơ cho khách hàng.

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449