Cách quản lý hệ thống Madrid

Khi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu đã được cơ quan có thẩm quyền trao cho chủ sở hữu thì. Trong quá trình nộp đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ được quản trị như thế nào :

–         Các mẫu đơn chính thức để ghi nhận những thay đổi liên quan đến nhãn hiệu (thay đổi chủ sở hữu, giới hạn, từ bỏ, hủy bỏ, thay đổi về tên và địa chỉ, giới hạn, chỉ định đại diện, ghi nhận hoặc thay đổi một li-xăng)

–         Khi nhận những thay đổi thông qua một đơn yêu cầu duy nhất có hiệu lực ở tất cả hoặc một số Bên tham gia được chỉ định đối với toàn bộ hoặc một phần phạm vi hàng hóa và dịch vụ.

Mọi thông tin chi tiết về đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ra nước ngoài theo hệ thống Madrid liên hệ với chúng tôi, Luật sư sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho bạn trong thời gian sớm nhất.

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449