Hiệu lực của đơn đăng ký nhãn hiệu theo hệ thống Madrid

Rất nhiều khách hàng liên hệ đến văn phòng chúng tôi hỏi về đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế thông qua hệ thống Madrid có hiệu lực như thế nào ? Hôm nay luật sư chúng tôi tư vấn cho khách hàng về hiệu lực khi bảo hộ nhãn hiệu qua hệ thống này như sau :

–         Hiệu lực của đơn đăng ký quốc tế mở rộng đến các Bên tham gia được người nộp đơn chỉ định trong đơn quốc tế.

–         Một đăng ký quốc tế có thể được so sánh với một loạt đơn đăng ký quốc gia với ngày nộp đơn là ngày đăng ký quốc tế.

–         Một chỉ định trong đăng ký quốc tế có thể được so sánh với một đăng ký quốc gia trong trường hợp đến cuối thời hạn từ chối mà không có từ chối của Bên tham gia được chỉ định.

Bạn có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam hay nước ngoài liên hệ trực tiếp với văn phòng chúng tôi để được tư vấn.

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449