Thủ tục đăng ký độc quyền thương hiệu có chứa địa danh

Thủ tục đăng ký độc quyền thương hiệu có chứa địa danh

Theo Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, nhãn hiệu được xác lập quyền dựa trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ hoặc công nhận đăng ký quốc tế của Cục Sở hữu trí tuệ (trừ trường hợp là nhãn hiệu nổi tiếng). Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam muốn được hưởng quyền đối với nhãn hiệu phải trực tiếp làm đơn xin cấp văn bằng bảo hộ nộp trên Cục Sở hữu trí tuệ hoặc uỷ quyền cho 1 Tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ đã được cấp chứng chỉ hành nghề ví dụ như Công ty Quốc Luật thực hiện những công việc liên quan.

Đăng ký nhãn hiệu có chứa địa danh

Địa danh là tên của một khu vực, địa phương, hay vùng  địa  lý  cụ  thể (vùng). Đăng ký nhãn hiệu có chứa địa danh thường được dùng với  tên của sản phẩm được sản xuất tại khu vực, địa phương tương ứng với các địa danh  đó  (vùng  mang  địa danh).  Ví dụ Bia Hà Nội, Bưởi Diễn, Bưởi Đoan Hùng, Cam Canh…
Đăng ký độc quyền thương hiệu có chứa địa danh thông thường sẽ chỉ được bảo hộ nếu được đăng kí dưới dạng nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận. Vậy cần phải làm cách nào để đăng ký nhãn hiệu này? Thủ tục đăng ký cho tên địa danh gồm các bước như thế nào?
Tuy nhiên, nếu người nộp đơn có địa chỉ ở tỉnh thành phố nhất định thì địa danh đó được phép dùng trong nhãn hiệu như một yếu tố mô tả về nguồn gốc xuất xứ sản phẩm dịch vụ ngoại trừ trường nhãn hiệu xin bảo hộ cho các sản phẩm mà địa danh đó nổi tiếng.
Như thế, người nộp đơn giờ đây không nhất thiết cần phải loại bỏ hoàn toàn yếu tố địa danh trong nhãn hiệu của mình nếu thỏa mãn được yêu cầu nêu trên.
Mặc dù thế, người nộp đơn cần chú ý, nhãn hiệu chỉ được bảo hộ nếu ngoài các yếu tố địa danh còn có các yếu tố có khả năng phân biệt khác như logo, hay phần tên không tương tự gây nhầm lẫn với những nhãn hiệu đã được nộp đơn trước đó. Cục Sở hữu trí tuệ sẽ cấp văn bằng bảo hộ khi nhãn hiệu đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ nhưng phần tên địa danh sẽ được chú thích rõ ràng “không bảo hộ riêng”.
Trên đây là những thông tin tư vấn mà Ocenlaw cung cấp,hãy liên hệ tới Ocenlaw ngay hôm nay.
>>> Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa ở Việt nam
>>> Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền tại Việt Nam

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449