Sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu như thế nào?

Sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu như thế nào?

Khi cá nhân, tổ chức chủ sở hữu nhãn hiệu muốn sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cần phải tuân theo trình tự, thủ tục được quy định. Và chỉ được sửa đổi, bổ sung những phần mà Luật pháp cho phép quy định tại Điều 97 Luật SHTT, và phải đóng phí, lệ phí. Và có trường hợp không phải đóng phí sẽ được phân tích bên dưới.
Khi cá nhân/ tổ chức được cục sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu, giấy chứng nhận nhãn hiệu này được bảo hộ trong 10 năm tính từ ngày đăng ký, và chủ sở hữu thay đổi một số thông tin là điều không thể tránh khỏi.
Khi sửa đổi trên giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cá nhân/ tổ chức cần phải tuân theo trình tự, thủ tục quy định. Và chỉ được sửa đổi, bổ sung những phần mà Luật cho phép quy định trong Điều 97 Luật Sở Hữu Trí Tuệ.

Sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Hồ sơ gồm:
– Tài liệu xác nhận việc thay đổi tên, địa chỉ (bản gốc hay bản sao có công chứng quyết định đổi tên, địa chỉ; giấy phép đăng ký kinh doanh có ghi nhận việc thay đổi tên, địa chỉ; những tài liệu pháp lý khác chứng minh việc thay đổi tên, địa chỉ) – trong trường hợp nội dung yêu cầu sửa đổi là tên, địa chỉ;
– Bản gốc của văn bằng bảo hộ;
– Tài liệu chứng minh việc chuyển dịch quyền sở hữu, nếu yêu cầu thay đổi chủ văn bằng bảo hộ ( những tài liệu chứng minh việc thừa kế, kế thừa, sáp nhập, phân tách, liên doanh, liên kết, thành lập pháp nhân mới của cùng với chủ sở hữu, chuyển đổi hình thức kinh doanh hoặc theo quyết định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền);
– 05 mẫu nhãn hiệu đã sửa đổi (nếu yêu cầu sửa đổi chi tiết nhãn hiệu);
– Tài liệu thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi;
– Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí ( trong trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp tới tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).
– Giấy uỷ quyền (nếu nộp yêu cầu thông qua đại diện);

Thời gian giải quyết thủ tục:

Trong thời gian 1 ra quyết định sửa đổi văn bằng bảo hộ, đăng bạ và công bố quyết định vể việc sửa đổi văn bằng bảo hộ trên Công báo sở hữu công nghiệp.
Trong trường hợp ngược lại, Cục Sở hữu trí tuệ gửi cho người yêu cầu thông báo dự định việc từ chối chấp nhận việc sửa đổi, có nêu rõ lý do và ấn định thời gian 1 tháng kể từ ngày ra thông báo để người đó sửa chữa thiếu sót hay có những ý kiến phản đối. Nếu trong thời hạn đã ấn định người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa các thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không chính xác, thì Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối yêu cầu sửa đổi văn bằng đăng ký bảo hộ.
>>> Tư vấn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam    
>>> Sửa đổi văn bằng nhãn hiệu

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449