Những quy định về sửa đổi văn bằng nhãn hiệu

Những quy định về sửa đổi văn bằng nhãn hiệu

Bạn đã hoàn thành các thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ tuy nhiên trong quá trình sử dụng có sự sai sót nhầm lẫn hoặc phải chuyển địa điểm kinh doanh nên bạn phải tiến hành việc sửa đổi văn bằng nhãn hiệu hàng hóa ở việt nam. Oceanlaw là công ty tư vấn chuyên về sở hữu trí tuệ sẽ cung cấp cho bạn dịch vụ sửa đổi văn bằng nhãn hiệu hàng hóa nhanh chóng và thời gian nhanh nhất.
Sau khi được Cục sở hữu trí của tuệ Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, khách hàng có nhu cầu tư vấn sửa đổi hoặc chuyển nhượng văn bằng nhãn hiệu xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Luật Oceanlaw, Công ty Luật Oceanlaw để được tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý cần thiết để sửa đổi, chuyển nhượng văn bằng. Với dịch vụ rất chuyên nghiệp, chi phí phù hợp và đảm bảo sự thành công và hài lòng của quý khách luôn là phương trâm hoạt động của chúng tôi.

1. Sửa đổi, bổ sung văn bằng nhãn hiệu:

– Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ đưa ra thông báo từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, thông báo về vấn đề từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có thể chủ động hay theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ về sửa đổi, bổ sung các tài liệu đơn.
– Đối với yêu cầu về sửa đổi, bổ sung Mẫu nhãn hiệu, danh mục hàng hóa, dịch vụ về mang nhãn hiệu đối với đơn đăng ký nhãn hiệu, người nộp đơn phải nộp bản tài liệu tương ứng đã sửa đổi, kèm theo bản thuyết minh chi tiết nội dung về sửa đổi so với bản tài liệu ban đầu đã nộp.
– Việc sửa đổi, bổ sung đơn không được mở rộng phạm vi (theo khối lượng) bảo hộ vượt quá nội dung đã bộc lộ trong cácdanh mục hàng hóa, dịch vụ đối với đơn đăng ký nhãn hiệu và không được làm thay đổi về bản chất của đối tượng nêu trong đơn. Nếu việc sửa đổi giúp mở rộng phạm vi (khối lượng) bảo hộ hoặc làm thay đổi bản chất đối tượng thì những người nộp đơn phải nộp đơn mới và mọi thủ tục được tiến hành lại từ đầu.
– Người nộp đơn có thể yêu cầu sửa sai sót về tên, địa chỉ của người nộp đơn, tác giả.
– Mọi yêu cầu sửa đổi, bổ sung phải được thực hiện thành văn bản theo mẫu 01-SĐĐ quy định của Phụ lục B của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN. Có thể yêu cầu sửa đổi với cùng một nội dung liên quan tới rất nhiều đơn, với điều kiện người yêu cầu phải nộp chi phí theo số lượng đơn tương ứng.
– Việc sửa đổi, bổ sung đơn kể cả thay đổi về người được uỷ quyền, do người nộp đơn chủ động thực hiện hay theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ phải được thể hiện bằng văn bản, ghi rõ về nội dung sửa đổi, bổ sung và kèm theo chứng từ nộp lệ phí sửa đổi, bổ sung của đơn.

2. Chuyển giao văn bằng nhãn hiệu:

– Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra một trong những thông báo từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hay có quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có thể yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ về ghi nhận việc chuyển giao đơn cho người khác. Yêu cầu ghi nhận việc chuyển giao dựa theo mẫu 02-CGĐ quy định tại Phụ lục B của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN. Trong yêu cầu ghi nhận vấn đề chuyển giao đơn phải có tài liệu chứng minh người được chuyển giao đáp ứng yêu cầu về quyền đăng ký.

3. Công việc của Oceanlaw:

– Soạn thảo hồ sơ hợp pháp theo quy định pháp luật;
– Xem xét khả năng pháp lý, các trường hợp cần bổ sung theo đơn sửa chữa, chuyển đổi văn bằng nhãn hiệu;
– Thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục hành chính với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
– Tiến hành giải trình, bổ sung đơn nếu cần thiết;
– Đại diện Quý khách hàng nộp và nhận kết quả từ Cục Sở hữu Trí Tuệ Việt Nam.

>>> Tư vấn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam    
>>> Bảo hộ nhãn hiệu trong TPP

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449