Quy định về công bố hợp quy sản phẩm sữa dạng bột như thế nào?

Công bố hợp quy các sản phẩm sữa dạng bột là điều bắt buộc đối với tất cả các nhà sản xuất hoặc kinh doanh mặt hàng này nhằm đảm bảo đúng quy định ban hành và đảm bảo tính an toàn cho chất lượng sản phẩm lẫn sức khỏe người tiêu dùng.

Công bố hợp quy một vài sản phẩm sữa dạng bột

Quy chuẩn này quy định các chỉ tiêu an toàn thực phẩm và một vài yêu cầu quản lý đối với các sản phẩm sữa dạng bột, gồm có sữa bột, cream bột, whey bột và sữa bột gầy có bổ sung chất béo thực vật. Quy chuẩn này không áp dụng đối với các sản phẩm sữa theo công thức dành cho trẻ tới 36 tháng tuổi, sữa theo công thức với mục đích y tế đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh và thực phẩm chức năng.
Các sản phẩm sữa dạng bột được nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh trong nước cần được công bố hợp quy phù hợp với một số quy định trong Quy chuẩn này. Phương thức, trình tự, thủ tục công bố hợp quy được thực hiện theo Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy được ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và một vài quy định của pháp luật.
Các sản phẩm sữa dạng bột, bao gồm sữa bột, cream bột, whey bột và sữa bột gầy có bổ sung chất béo thực vật. Các sản phẩm sữa dạng bột được nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh trong nước phải được công bố hợp quy phù hợp với các quy định tại QCVN 5-2/2010/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng bột. Về thủ tục, hồ sơ tương tự như những sản phẩm nằm trong Danh mục một vài thực phẩm cần phải công bố chất lượng cũng như công bố thực phẩm.
Trên đây là một số thông tin cơ bản cần thiết chúng tôi cung cấp cho doanh nghiệp cùng tham khảo, ngoài ra quý khách hàng muốn biết thêm thông tin chi tiết các mảng công bố thực phẩm, hợp quy vật liệu xây dựng, hợp quy phân bón, hợp quy tiếp xúc thực phẩm thì hãy liên hệ văn phòng tư vấn  Oceanlaw để được tư vấn.

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449