Hướng dẫn ghi nhãn mỹ phẩm

Hướng dẫn ghi nhãn mỹ phẩm

Trong quá trình công bố mỹ phẩm các bạn cần phải chuẩn bị hồ sơ công bố, trong đó các bạn phải ghi nhãn mỹ phẩm thì mới có thể công bố sản phẩm. Nhãn mỹ phẩm là một bản viết, bản vẽ, chữ, hình,… được dán, in ấn trên sản phẩm sau đây Oceanlaw hướng dẫn bạn cách ghi nhãn mỹ phẩm theo đúng thông tư được quy định.

Quá trình ghi nhãn mỹ phẩm để thể hiện nội dung về mỹ phẩm để người dùng có thể nhận biết về sản phẩm cũng như làm căn cứ lựa chọn và sử dụng. Đặc biệt, ghi nhãn mỹ phẩm còn giúp quảng bá thương hiệu mỹ phẩm tốt hơn và căn cứ vào đó để cơ quan nhà nước kiểm tra và giám sát.

Thông tư 06/2011/TT-BYT quy định về ghi nhãn mỹ phẩm như sau:

  1. Vị trí nhãn mỹ phẩm

Nhãn mỹ phẩm phải được gắn trên hàng hóa, bao bì của mỹ phẩm mà người sử dụng có thể nhận biết rễ ràng. Trên sản phẩm ghi đầy đủ các nội dung, quy định của nhãn sản phẩm.

>>> Hồ sơ công bố mỹ phẩm nhập khẩu nhanh chóng

  1. Kích thước, hình thức và nội dung của nhãn

– Doanh nghiệp tự xác định kích thước của nhãn nhưng phải bảo đảm thông tin ghi trên nhãn phải dễ đọc, rõ ràng, chính xác,trung thực và phản ánh đúng tính năng của mỹ phẩm đó.

– Màu sắc của chữ, hình ảnh, dấu hiệu, chữ số, hình vẽ, ký hiệu trình bày trên nhãn mỹ phẩm phải rõ ràng và hài hòa với nhãn sản phẩm.

  1. Ngôn ngữ ghi trên nhãn

Ngôn ngữ được nghi trên nhãn phải được trình bày bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, về thông tin hướng dấn sử dụng, địa chỉ, tên công ty và những lưu ý khi sử dụng phải được viết bằng tiếng Việt để người dùng dễ hiểu.

>>> Các bước công bố mỹ phẩm nhanh chóng, đơn giản

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449