Hồ sơ công bố chất lượng thực phẩm

Công bố chất lượng thực phẩm nhằm mục đích nâng cao lòng tin  và độ uy tín của một vài sản phẩm đối với khách hàng. Hơn nữa, đây còn là một trong một vài điều kiện pháp lý mà doanh nghiệp muốn lưu thông sản phẩn thực phẩm trên thị trường đều phải tiến hành.
Một vài sản phẩm thực phẩm được thông qua và được lưu hành ngoài thị trường sẽ được người tiêu dùng tin tưởng, qua đó là tăng hiệu quả kinh doanh và khả năng tiêu thụ rất nhiều sản phẩm.
Các quy trình tiến hành công bố chất lượng thực phẩm tại Việt Nam:

1. Kiểm nghiệm

Một vài Sản phẩm thực phẩm muốn đưa vào sản xuất và công bố đạt tiêu chuẩn chất lượng mới được lưu hành trên thị trường Việt Nam. Tùy thuộc từng sản phẩm mà yêu cầu cũng như quá trình kiểm duyệt sản phẩm khác nhau.

2. Công bố chất lượng sản phẩm

Công bố chất lượng thực phẩm được xem là thủ tục bắt buộc đối với một số sản phẩm sản xuất công nghiệp. Cần phải được chứng nhận tiêu chuẩn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì  sản phẩm mới được lưu hành. Khi công bố chất lượng sản phẩm, doanh nghiệp phải cam kết với người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm mà họ cung cấp.

3. Chứng nhận sản phẩm

Chứng nhận hàng hoá cần phù hợp tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế… đây là biện pháp mang đến cho người tiêu dùng sự tin tưởng về sản phẩm đang sử dụng đạt tiêu chuẩn và không nguy hiểm.
Quá trình đáng giá chất lượng sản phẩm có nhiều giai đoạn gồm thử nghiệm, đánh giá chất lượng và giám sát định kỳ nhiều sản phẩm.

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449