Oceanlaw hướng dẫn công bố lưu hành sản phẩm mỹ phẩm

Trước khi muốn đưa sản phẩm mỹ phẩm kinh doanh trên thị trường, một số tổ chức, cá nhân cần phải công bố và được tiếp nhận hồ sơ ở Cục quản lý dược Việt Nam. Đặc biệt, người đứng ra lưu thông mỹ phẩm cần hoàn toàn chịu trách nghiệm về tính an toàn, hiệu quả của sản phẩm và cần tuân thủ các quy định của pháp luật.
Những tổ chức, cá nhận muốn chuẩn bị hồ sơ công bố mỹ phẩm cần có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp pháp. Khi lập hồ sơ công bố mỹ phẩm cần nộp kèm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư và kèm theo bản mềm một vài dữ liệu sản phẩm công bố.
Khi hoàn thành, quý khách chuyển cho Cục Quản lý dược Việt Nam hay qua đường bưu điện. Tiếp đó, Cục Quản lý dược Việt Nam có trách nhiệm ban hành số tiếp nhận hồ sơ trong khoảng 3 ngày sau khi nhận được lệ phí hồ sơ theo quy định.

Một vài trường hợp dưới đây, một số sản phẩm mỹ phẩm được quyền công bố trong cùng 01 bản công bố:

•    Mỹ phẩm được đóng gói dưới tên chung và được bán theo bộ mỹ phẩm.
•    Mỹ phẩm có công thức giống nhau nhưng có màu sắc và mùi không giống nhau.
•    Mỹ phẩm được đóng gói chung trong 1 bao bì.
•    Một số dạng khác sẽ được Cục Quản lý dược Việt Nam quyết định theo quyết định của ủy ban mỹ phẩm ASEAN.
Trong quá trình công bố, nếu muốn thay đổi nội dung đã công bố quý khách cần phải làm dựa theo quy định của nhà nước ở mục số 4-MP của Quy chế này. Khi được số tiếp nhận hồ sơ công bố có giá trị sử dụng trong  ba năm.

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449