Thủ tục xin giấy phép đầu tư nước ngoài

Oceanlaw là công ty có nhiều năm kinh  nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư,  tư vấn đầu tư nước ngoài, tư vấn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư…hướng dẫn thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài. Chúng tôi xin được cung cấp một số thông tin về Thủ tục xin giấy phép đầu tư nước ngoài như sau:

Thủ tục xin giấy phép đầu tư nước ngoài

Văn bản đăng ký đầu tư theo mẫu.

1/ Hợp đồng hợp tác kinh doanh, đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.

2/ Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư ( do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm)

3/ Đối với dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng VN trở lên và không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện, hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
 • Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là tổ chức. bản sao hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân đối với nhà đầu tư là cá nhân.
 • Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);
 • Giải trình kinh tế – kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư. vốn đầu tư.tiến độ thực hiện dự án. nhu cầu sử dụng đấ. giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường.
 • Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.
 • Đối với dự án thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện, hồ sơ bao gồm:
 • Giải trình điều kiện mà nhà đầu tư phải đáp ứng.

Và tất cả các hồ sơ nêu trên cho từng trường hợp cụ thể.

Số lượng hồ sơ xin giấy phép đầu tư nước ngoài cần nộp

– 03 bộ hồ sơ (trong đó 01 bộ gốc, bằng tiếng Việt hoặc tiếng Việt và tiếng nước ngoài thông dụng) được đóng thành từng quyển.

Thời hạn giải quyết thủ tục xin cấp chứng nhận đầu tư nước ngoài

 • 5 ngày làm việc: đối với dự án thuộc diện đăng ký đầu tư
 • 14 ngày làm việc: đối với dự án thuộc diện thẩm tra đầu tư
 • 25 ngày làm việc: đối với dự án phải xin ý kiến của Bộ, Ngành
 • 45 ngày làm việc: đối với dự án phải xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ

Nơi đăng ký xin giấy phép đầu tư nước ngoài

– Sở kế hoạch và đầu tư

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.