Tư vấn thủ tục thay đổi thành viên công ty

Oceanlaw là đơn vị chuyên tư vấn thủ tục thành lập công ty, thành lập văn phòng đại diện, thủ tục liên quan đến thay đổi trong đó có thay đổi thành viên trong công ty nhanh chóng nhất.

Căn cứ pháp lý:

 • Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 • Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
 • Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

tư vấn thủ tục thay đổi thahf viên công ty

Oceanlaw tư vấn thay đổi thành viên trong công ty cho khách hàng :

 • Tư vấn miễn phí cho khách hàng liên quan đến thay đổi hoạt động của công ty.
 • Tư vấn thay  đổi những vấn đềề liên quan đến thay đổi thành viên.
 • Tư vấn thủ tục thay đổi tên thành viên
 • Chuẩn bị hồ sơ tài liệu thay đổi thành viên công ty.
 • Kiểm tra giấy tờ khách hàng cung cấp, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ.
 • Nộp hồ sơ và bàn giao lại cho khách hàng.

1. Thủ tục thay đổi thành viên gồm:

 • Văn bản thông báo thay đổi thành viên.
 • Quyết định thay đổi thành viên công ty.
 • Biên bản cuộc họp thành viên trong công ty.
 • Danh sách  thành viê góp vốn vào công ty.
 • Giấy chứng minh nhân dân thành viên, văn bản xác định tư  cách pháp nhân và ủy quyền góp vốn và chứng thực cá nhân người đại diện theo pháp luật.
 • Giấy chứng nhận đăng ký  và đăng ký thuế .

>>> Lựa chọn cổ đông thành lập công ty cổ phần

2. Tiến trình thay đổi thủ tục thay đổi thành viên.

 • Sau khi hai bên đã ký kết hợp đồn, Oceanlaw sẽ liên hệ tư vấn thay đổi thành viên công ty cho quý khách hàng.
 • Trực tiếp  làm việc với cơ quan nhà nước thay đổi cho quý khách hàng.
 • Theo dõi hồ sơ và trả lời thông báo, sửa đổi bổ sung nếu có và thông báo kết quả đến cho quý khách hàng.
 • Nhận giấy chứng nhận và trả kết quả cho khách hàng.
 • Tư vấn miễn phí sau khi bàn giao hợp đồng.

Trên đây là sự tư vấn của Oceanlaw về tư vấn thay đổi tên thành viên công ty, khách hàng có nhu cầu liên hệ ngay để được tư ấn.

© 2017 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449