Tìm hiểu những quy định về công bố mỹ phẩm

Trước khi mang sản phẩm ra kinh doanh trên thị trường. Tổ chức, cá nhân chỉ được phép đưa sản phẩm ra thị trường sau khi đã công bố và được tiếp nhận (có số tiếp nhận bản công bố mỹ phẩm) của Cục Quản lý dược Việt Nam và cá nhân sau khi công bố chất lượng sản phẩm cần phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất an toàn, hiệu quả của sản phẩm mỹ phẩm đem ra thị trường và phải tuân thủ căn cứ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

  • Doanh nghiệp đứng tên trên hồ sơ công bố mỹ phẩm cần có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có chức năng kinh doanh mỹ phẩm.
  • Doanh nghiệp đứng tên trên hồ sơ công bố mỹ phẩm khi gửi hồ sơ công bố mỹ phẩm phải nộp kèm bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hay Giấy phép đầu tư (nộp cùng với lần công bố đầu tiên) và kèm theo đĩa mềm những dữ liệu công bố.
  • Thông tin được nộp trực tiếp tại Cục Quản lý dược Việt Nam hay được gửi qua đường bưu điện. Cục
  • Quản lý dược Việt Nam có trách nhiệm ban hành số tiếp nhận hồ sơ công bố trong khoảng 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được hồ sơ công bố hợp lệ cùng lệ phí công bố theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Ngôn ngữ trình bày của bản công bố:

Bản công bố nộp tại Cục Quản lý dược Việt Nam phải bằng tiếng Việt và/hay Tiếng Anh (theo Phụ lục số 01-MP).
Từng sản phẩm mỹ phẩm nộp ba bản công bố. Sau khi cấp số phiếu tiếp nhận Cục Quản lý dược Việt Nam lưu 2 bản, trả đơn vị 01 bản. Trường hợp sau đây, các mỹ phẩm được phép công bố trong cùng một bản công bố:
1. Những sản phẩm mỹ phẩm được đóng dưới tên chung và được bán dưới dạng một bộ sản phẩm,
2. Một số mỹ phẩm có công thức tương tự nhau mặc dù thế có màu sắc hay mùi khác nhau
3. Những sản phẩm mỹ phẩm khác nhau tuy vậy được đóng gói chung trong cùng 1 bao gói như 01 cơ sở đóng gói
4. Những dạng khác sẽ được Cục Quản lý dược Việt Nam quyết định theo quyết định của ủy ban mỹ phẩm ASEAN.

Khi có thay đổi các nội dung đã công bố được quy định ở phụ lục số 4-MP của Quy chế này, tổ chức, cá nhân cần phải công bố lại với Cục Quản lý dược Việt Nam và cần phải nộp lệ phí theo quy định.
Số tiếp nhận hồ sơ công bố mỹ phẩm có giá trị 3 năm. Một vài tổ chức, cá nhân cần thực hiện công bố lại ít nhất một tháng trước khi số tiếp nhận hồ sơ công bố hết hạn và phải nộp lệ phí theo quy định.

© 2017 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449