Quy định về thủ tục công bố mỹ phẩm như thế nào?

Dựa vào quy định của pháp luật Việt Nam các tổ chức, cá nhân  muốn đưa các sản phẩm mỹ phẩm lưu hành trên thị trường cần chịu trách nghiệm công bố mỹ phẩm ở Cục Quản lý dược Việt Nam theo đúng biểu mẫu trước khi đưa sản phẩm ra thị trường.
Những tổ chức, cá nhân chỉ được phép đưa sản phẩm ra thị trường sau khi đã công bố và được tiếp nhận hồ sơ tại Cục Quản lý dược Việt Nam. Khi đưa sản phẩm ra thị trường cần phải chịu hoàn toàn trách nghiệm về tính an toàn, hiệu quả và tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Ngôn ngữ trình bày trong bản công bố:

Khi lập hồ sơ công bố mỹ phẩm tại Cục Quản lý dược Việt Nam các bạn phải viết bằng tiếng Việt và/hoặc Tiếng Anh theo yêu cầu.
Mỗi sản phẩm mỹ phẩm nộp 3 bản công bố. Sau khi cấp số phiếu tiếp nhận Cục Quản lý dược Việt Nam.

Các sản phẩm mỹ phẩm được phép công bố trong cùng 1 bản công bố:

1. Một vài sản phẩm được đóng gói dưới tên chung và được bán cùng 1 bộ sản phẩm.
2. Một vài mỹ phẩm có công thức giống nhau một số có màu sắc và mùi khác nhau.
3. các sản phẩm khác nhau mặc dù thế được đóng gói chung trong cùng 01 bao gói như một đơn vị đóng gói.
4. các dạng khác sẽ được Cục Quản lý dược quyết định dựa vào quyết định của ủy ban mỹ phẩm ASEAN.
Trong quá trình lập hồ sơ và đăng ký nếu có vướng mắc cũng như cần hỗ trợ các bạn có thể gọi đến số Hotline để được nhân viên tư vấn thêm thông tin.

 

 

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449