Thủ tục gia hạn thương hiệu hàng hóa tại Việt Nam

Thủ tục gia hạn thương hiệu hàng hóa tại Việt Nam

Nếu một nhãn hiệu, thương hiệu vẫn được tiếp tục sử dụng sau thời gian 10 năm nêu trên, nhưng vì 1 lý nào đó mà chủ sở hữu nhãn hiệu không tiến hành gia hạn hiệu lực thì sẽ tới đến hậu quả nhãn hiệu không còn được được bảo hộ độc quyền nữa (người dùng nhãn hiệu không còn là chủ sở hữu nhãn hiệu), lúc đó nhãn hiệu, thương hiệu thực sự chỉ còn là một dấu hiệu thông thường được gắn trên sản phẩm, dịch vụ như các dấu hiệu khác. Chính vì thế các chủ doanh nghiệp, cần tìm hiểu về thủ tục gia hạn thương hiệu để thuận lợi trong quá trình làm thủ tục.

Thủ tục gia hạn thương hiệu, nhãn hiệu như sau:

a. Trình tự thực hiện:
– Tiếp nhận đơn xin gia hạn: Nộp đơn thông qua đại diện sở hữu công nghiệp hoặc nộp các đơn yêu cầu có thể nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ.
– Xử lý đơn:
+ Trường hợp đơn không có thiếu sót, thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định gia hạn, ghi nhận vào văn bằng bảo hộ, đăng bạ và công bố tại Công báo sở hữu công nghiệp;
+ Trường hợp đơn có những thiếu sót, không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo về dự định từ chối gia hạn, nêu rõ lý do để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản hồi. Nếu người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa không đạt được yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra những quyết địnn từ chối gia hạn.
b. Hồ sơ gia hạn nhãn hiệu bao gồm:
+ Tờ khai 02 bản (Gửi lại cho quí khách khi nhận được thông tin gia hạn);
+ Bản gốc Văn bằng bảo hộ;
+ Giấy uỷ quyền (Gửi lại cho quí khách khi nhận được thông tin gia hạn);
+ Chứng từ nộp phí, lệ phí.
c. Lệ phí và phí dịch vụ gia hạn:
– Lệ phí dịch vụ gia hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ nhãn hiệu):  2.500.000 đồng.
Các nhóm tiếp theo của đơn 1.500.000VNĐ
– Lệ phí dịch vụ công bố Quyết định gia hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ: 240.000 đồng.
Trên đây là những thông tin mà Oceanlaw cung cấp cho quý khách hàng, để hiểu hơn về vấn đề này, quý khách hàng nên gọi tới Hotline của Oceanlaw để được tư vấn thêm
>>> Tư vấn thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam
>>> Tư vấn thủ tục gia hạn đăng ký nhãn hiệu trong nước

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449