Soạn hồ sơ công bố mỹ phẩm

Công bố mỹ phẩm là vấn đề mà nhiều cá nhân, doanh nghiệp cần làm và bắt buộc trước khi đưa những sản phẩm mỹ phẩm lưu hành trên thị trường. Hiện nay, nhiều cá nhân, doanh nghiệp , tổ chức còn chưa hiểu rõ cũng như các thủ tục cần  làm để đăng ký. Bài viết này, công ty luật Oceanlaw sẽ giới thiệu cho doanh nghiệp một số hồ sơ cần chuẩn bị giúp công bố mỹ phẩm  thuận lợi nhất.

Giấy tờ cần thiết khi công bố mỹ phẩm

Dựa theo vào thông tư 06/2011/TT – BYT Quy định về vấn đề quản lý mỹ phẩm vào ngày 25/01/2011 thì giấy tờ công bố mỹ phẩm gồm:
1. Bản công bố mỹ phẩm với dữ liệu công bố sản phẩm mỹ phẩm.
2. Bản sao  đăng ký kinh doanh của các cá nhân, tổ chức chịu trách nghiệm khi mang sản phẩm ra thị trường. Nếu mỹ phẩm được sản xuất trong nước mà các cá nhân, tổ chức muốn mang ra lưu hành thì phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà sản xuất.
3. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm ủy quyền cho một số cá nhân, tổ chức chịu trách nhiệm khi mang ra thị trường được phân phối sản phẩm mỹ phẩm ở Việt Nam. Đối với những sản phẩm nhập khẩu thì giấy uỷ quyền cần là bản có chứng thực chữ ký và được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của luật pháp, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hoá lãnh sự theo một vài điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Giấy uỷ quyền cần đáp ứng một số yêu cầu căn cứ theo quy định ở Điều 6 của thông tư này.
4. Giấy chứng nhận lưu hành tự do của (CFS): Áp dụng đối với một số trường hợp công bố mỹ phẩm nhập khẩu và đáp ứng các yêu cầu như sau:
a) CFS do nước sở tại cấp là bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ, còn hạn lưu hành. Trường hợp CFS không nêu thời hạn thì phải là bản được cấp trong vòng 24 tháng tính từ ngày cấp.
b) CFS phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hoá lãnh sự theo những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
Nếu các bạn cần tư vấn và cần hỗ trợ về việc đăng ký công bố mỹ phẩm có thể gọi tới công ty tư vấn luật Oceanlaw để được tìm hiểu thêm thông tin.

 

 

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449