Quy định về tự công bố sản phẩm 

Quy định về tự công bố sản phẩm là một trong những quy định bắt buộc doanh nghiệp cần thực hiện. Điều này không những nhận được sự tín nhiệm từ người tiêu dùng mà còn nhằm khẳng định chất lượng sản phẩm. 

Tự công bố sản phẩm là gì?

Tự công bố sản phẩm là quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cần thực hiện công bố sản phẩm. Tuy nhiên, thông qua hồ sơ và quy trình thực hiện mà có thể thấy công bố sản phẩm là việc doanh nghiệp cần tổ chức cá nhân đăng ký sản phẩm hàng hoá thuộc phải công khai thông tin lưu hành sản phẩm nằm trong hoạt động kinh doanh của mình với các cơ quan, tổ chức nhà nước có thẩm quyền trong danh mục sản phẩm bao gồm:

  • Thực phẩm qua chế biến bao gói sẵn
  • Các phụ gia thực phẩm
  • Chất hỗ trợ chế biến thực phẩm
  • Vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm

Hồ sơ tự công bố sản phẩm bao gồm:

  • Bản tự công bố sản phẩm theo (Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15;)
  • Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025

Kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm do Oceanlaw thực hiện hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu tự công bố của khách hàng. Và kết quả kiểm nghiệm cũng được công nhận trong và ngoài nước nhằm đảm bảo nhu cầu xuất khẩu hàng hoá của doanh nghiệp ra thị trường nước ngoài.

Tự công bố sản phẩm được thực hiện theo trình tự:

Quy định về tự công bố sản phẩm 
  • Doanh nghiệp, các nhân tự công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của mình hoặc niêm yết công khai tại trụ sở của doanh nghiệp, cá nhân và nộp 01 bản qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định;
  • Ngay sau khi tự công bố, tổ chức, cá nhân được quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn của sản phẩm đó;
  • Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận bản tự công bố của tổ chức, cá nhân để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

Nếu doanh nghiệp có từ 2 cơ sở sản xuất trở lên cùng sản xuất 1 sản phẩm thì tổ chức, cá nhân chỉ cần nộp hồ sơ tại một cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương có cơ sở sản xuất do tổ chức, cá nhân lựa chọn. Khi chọn cơ quan quản lý nhà nước để nộp hồ sơ thì các lần tự công bố tiếp theo phải nộp hồ sơ tại cơ quan đã lựa chọn trước đó.

Trên đây là các thông tin liên quan đến quy định về tự công bố sản phẩm. Nếu cần tư vấn hay thực hiện dịch vụ công bố sản phẩm doanh nghiệp có thể liên hệ với Oceanlaw để được hỗ trợ. 

Website: https://congbothucphamnhanh.com/ 

Hotline: (024) 3795 7779/ 0904 445 449

© 2022 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449