Quy định về mức độ an toàn của sản phẩm mỹ phẩm khi công bố

Tất cả các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường cần đảm bảo sản phẩm sản phẩm của mình không có hại đối với sức khoẻ khi được dùng trong những điều kiện bình thường hay các điều kiện thích hợp được hướng dẫn, thích hợp với dạng bào chế, thông tin ghi trên nhãn, hướng dẫn sử dụng, thận trọng đặc biệt, cũng như các thông tin khác cung cấp bởi nhà sản xuất hay chủ sở hữu sản phẩm.

quy định về mức độ an toàn của sản phẩm thực phẩm

Nhà sản xuất, chủ sở hữu sản phẩm phải đánh giá mức độ an toàn trên từng sản phẩm mỹ phẩm theo hướng dẫn đánh giá tính an toàn mỹ phẩm của ASEAN.

Giới hạn kim loại nặng và vi sinh vật trong mỹ phẩm cần phải đáp ứng yêu cầu của ASEAN quy định trong Phụ lục số 06-MP. Thành phần công thức mỹ phẩm phải đáp ứng theo một vài Phụ lục (Annexes) – bản mới nhất của Hiệp định mỹ phẩm ASEAN (địa chỉ truy cập: www.dav.gov.vn hoặc www.aseansec.org).

Các thành phần chất cấm, một số thành phần có quy định về giới hạn nồng độ, hàm lượng và điều kiện sử dụng trong công thức sản phẩm mỹ phẩm

Một số tổ chức, cá nhân không được đem ra thị trường những sản phẩm mỹ phẩm có chứa:

1. Một số chất cấm sử dụng trong mỹ phẩm với điều kiện đi kèm được liệt kê trong Phụ lục II (Annex II).
2. Những thành phần được liệt kê trong phần 1 của Phụ lục III (Annex III), với nồng độ, hàm lượng vượt quá giới hạn hoặc nằm ngoài điều kiện cho phép.
3. Một vài chất màu khác với các chất được liệt kê ở Phụ lục IV (Annex IV), phần 1, trừ trường hợp các mỹ phẩm chứa các chất màu với mục đích duy nhất để nhuộm tóc.
4. Một số chất màu được liệt kê trong Phụ lục IV (Annex IV), phần 1 được dùng ngoài điều kiện đã nêu.
5. Những chất bảo quản nằm ngoài danh mục trong Phụ lục VI (Annex VI), phần 1.
6. Các chất bảo quản được liệt kê ở trong Phụ lục VI (Annex VI), phần 1, với hàm lượng vượt quá giới hạn hay nằm ngoài điều kiện cho phép, trừ trường hợp những chất này được sử dụng với mục đích đặc biệt, không liên quan đến công dụng là chất bảo quản.
7. Các chất lọc tia tử ngoại nằm ngoài danh mục ở Phụ lục VII (Annex VII), phần 1.
8. Các chất lọc tia tử ngoại nằm ở trong Phụ lục VII (Annex VII), phần 1 dù thế có hàm lượng vượt quá giới hạn hay điều kiện cho phép.

Sự có mặt của một vài chất được liệt kê ở Phụ lục II (Annex II) với hàm lượng vết vẫn được chấp nhận nếu vì lý do kỹ thuật không thể tránh được ở “Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm” và vẫn đảm bảo yêu cầu về độ an toàn của mỹ phẩm như quy định trong Điều 13 của Thông tư này.

Lời kết

Nội dung trên đây là những chia sẻ của Oceanlaw về Quy định về mức độ an toàn của sản phẩm mỹ phẩm khi công bố“. Nếu quý khách hàng có gặp những vướng mắc thêm xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Hotline 0904 445 449 để nhận được tư vấn từ những luật sư. Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng !!!.

Tham khảo thêm:

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449