Đặt tên doanh nghiệp thế nào thì phù hợp

Khi thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty cổ phần thì doanh nghiệp phải lựa chọn tên cho doanh nghiệp của mình. Để lựa chọn cái tên không hề đơn giản bởi nó sẽ cùng doanh nghiệp rất lâu, cũng có thể phủ nhận tên sẽ trở thành một thương hiệu trong tương lai khi doanh nghiệp đó phát triển lớn mạnh.

Tên doanh nghiệp phải đáp ứng những yêu cầu sau đây:

–         Tên doanh nghiệp phải viết được bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và ký hiệu, phải phát âm được và có ít nhất hai thành tố : Loại hình doanh nghiệp, tên riêng . Vd: Công ty trách nhiệm hữu hạn ACB, công ty cổ phần XYZ…;

–         Không được đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký. không gây nhầm lẫn với những tên doanh nghiệp khác, những doanh nghiệp có thương hiệu từ lâu đời.

–         Không được Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.

Quy định về góp vốn chuyển nhượng cổ phần..;

–         Không được Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Nếu quý doanh nghiệp khó khăn trong việc chọn tên đối với doanh nghiệp của mình, không lẫn trùng với tên doanh nghiệp khác, có thể liên hệ đến văn phòng chúng tôi , luật sư chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn lựa chọn tên doanh nghiệp của mình khi thành lập doanh nghiệp. Thông tin bạn có thể liên hệ trực tiếp hoặc theo số điện thoại bên dưới.

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449