Câu hỏi về gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Câu hỏi về gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Câu hỏi: Tôi đã được Cục sở hữu trí tuệ cấp cho giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa sản phẩm. Tuy nhiên, giấy chứng nhận đó đã hết hạn được 4 tháng nhưng quên không gia hạn nhãn hiệu.  Trong trường hợp này, tôi cần phải làm gì? Liệu tôi có tiếp tục gia hạn được hay là không?
Oceanlaw: Theo quy định của pháp luật Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cần phải gia hạn trong 06 tháng trước ngày hết hiệu lực, chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phải nộp đơn yêu cầu gia hạn cho Cục Sở hữu trí tuệ, nếu không văn bằng bảo hộ coi như bị hủy. Tuy nhiên, có rất nhiều trường hợp chủ sở hữu nhãn hiệu vô tình đã quên và để quá thời gian nêu trên mà không tiến hành thực hiện gia hạn văn bằng bảo hộ.
Quên không gia hạn nhãn hiệu thì thế nào?
Gia hạn muộn là việc chủ sở hữu của nhãn hiệu đã không thực hiện thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu theo đúng với thời hạn. Đơn yêu cầu gia hạn nhãn hiệu có thể nộp muộn nhưng không muộn quá 6 tháng và chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phải nộp thêm lệ phí gia hạn cộng với 10% lệ phí gia hạn cho mỗi tháng nộp muộn. Nếu quá hơn 06 tháng hiệu lực của Giấy chứng nhận nhãn hiệu hoàn toàn bị xóa bỏ và muốn được bảo hộ lại nhãn hiệu đó, thì chủ sở hữu nhãn hiệu buộc phải tiến hành thủ tục đăng ký bảo hộ mới nhãn hiệu.
Như vậy nhãn hiệu hàng hóa sản phẩm của khách hàng đã hết hạn cách đây khoảng 4 tháng thì khách hàng vẫn có thể gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu này được
Để có thể duy trì hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, khách hàng cần chuẩn bị hồ sơ như sau:
– Giấy ủy quyền theo mẫu của chúng tôi
– Bản gốc GCN ĐKNH
Luật sư Oceanlaw sẽ đại diện khách hàng làm việc tại Cục sở hữu trí tuệ cho đến khi khách hàng nhận lại được giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu gia hạn hiệu lực mà khách hàng không cần phải trực tiếp tới Cục sở hữu trí tuệ hoặc quan tâm bất kỳ vấn đề nào liên quan tới thủ tục gia hạn.

>>> Gia hạn giấy chứng nhận nhãn hiệu như thế nào?
>>> Cách gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449