Quy chế sử dụng đăng ký nhãn hiệu “Diệp Hạ Châu Cát Tiên”

Quy chế sử dụng đăng ký nhãn hiệu “Diệp Hạ Châu Cát Tiên”

Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND thông tin về quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu “Diệp Hạ Châu Cát Tiên” được ban hành từ UBND tỉnh Lâm Đồng nhằm tập hợp các tổ chức, cá nhân của địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng xây dưng, sử dụng nhãn hiệu “Diệp Hạ Châu Cát Tiên” thành nhãn hiệu có uy tín của công đồng người trồng, sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm Diệp Hạ Châu tại huyện Cát Tiên.

Là nhãn hiệu hàng hóa độc quyền trong nước, quy chế này quy định về quản lý và dùng nhãn hiệu chứng nhận với tên gọi là “Diệp Hạ Châu Cát Tiên” cho các sản phẩm Diệp Hạ Châu tươi và Diệp Hạ Châu qua sơ chế.
Các tổ chức, cá nhân trồng, sản xuất, chế biến và kinh doanh Diệp Hạ Châu trên địa bàn huyện Cát Tiên sẽ được cấp và sử dụng loại nhãn hiệu chứng nhận “Diệp hạ châu Cát Tiên” nhưng cần phải đáp ứng các điều kiện sau:
– Hoạt động trồng, sản xuất, chế biến và kinh doanh các sản phẩm Diệp Hạ Châu trên địa bàn huyện Cát Tiên và thuộc phạm vi vùng chứng nhận của Quy chế trên.
– Tuân thủ những quy định trong suốt quá trình từ sản xuất, sơ chế đến lưu thông nhằm đảm bảo sản phẩm cần có đặc tính, chất lượng quy định.
– Cam kết luôn tuân thủ nghiêm ngặt và đầy đủ các nội dung trong Giấy chứng nhận nhãn hiệu “Diệp Hạ Châu Cát Tiên” trong quá trình sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.
– Được các cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận cấp Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu “Diệp Hạ Châu Cát Tiên”.
Là chủ sở hữu nhãn hiệu “Diệp Hạ Châu Cát Tiên” tỉnh Lâm Đồng đã giao cho UBND huyện Cát Tiên là cơ quan trực tiếp quản lý nhãn hiệu:
– Đăng ký xác lập quyền sở hữu đối với nhãn hiệu “Diệp Hạ Châu Cát Tiên” trên Cục Sở hữu trí tuệ.
– Quản l và  kiểm soát việc sử dụng và cấp Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu “Diệp Hạ Châu Cát Tiên” theo các quy định đối với Quy chế này.
– Phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Diệp Hạ Châu Cát Tiên”.
>>> Tư vấn đăng ký nhãn hiệu
>>> Quy trình đăng ký nhãn hiệu

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.