​Quy trình đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa thế nào?

Quy trình đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa thế nào?

Thương hiệu, nhãn hiệu là những tài sản vô hình thuộc quyền sở hữu trí tuệ của các Doanh nghiệp. Hiện tại, rất nhiều tranh chấp xảy ra đối với việc sở hữu nhãn hiệu. Để khẳng định và bảo vệ những tài sản của doanh nghiệp mình, doanh nghiệp phải tới Cục sở hữu trí tuệ để đăng kí bảo hộ nhãn hiệu. Công ty chúng tôi xin nêu rõ quy trình đăng ký bảo hộ nhãn hiệu để quý vị tiện theo dõi và thực hiện.

Quy trình đăng ký bảo hộ nhãn hiệu như sau:

Đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cần được nộp trực tiếp hoặc theo đường Bưu diện tới Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hay phòng đại diện tại Đà Nẵng và TP.HCM. Quy trình tiến hành như sau:
Bước 1: Thẩm định về hình thức
Đánh giá tính hợp lệ của đơn xin đăng ký theo các yêu cầu về hình thức, về các đối tượng loại trừ, về quyền nộp đơn … đưa ra kết luận đơn xin đăng ký bảo hộ hợp lệ hay không hợp lệ. Nếu đơn hợp lệ, tại Cục sở hữu trí tuệ xác nhận về ngày nộp đơn hợp lệ, số đơn hợp lệ, về ngày ưu tiên của đơn và thông báo cho chủ đơn.
Nếu đơn có thiếu sót, Cục sở hữu trí tuệ sẽ thông báo cho người nộp để sửa chữa những thiếu sót.
Bước 2: Công bố đơn đăng ký hợp lệ
Đơn đăng ký nhãn hiệu hợp lệ sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày được chấp nhận là đơn hợp lệ. Công báo này sẽ được ấn hành hàng tháng, nếu yêu cầu Cục sở hữu trí tuệ cung cấp bản in Công báo thì phải trả tiền.
Bước 3: Thẩm định nội dung
Thẩm định về mặt nội dung nhằm đánh giá khả năng cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho một số đối tượng nêu trong đơn theo điều kiện bảo hộ. Thời hạn thẩm định nội dung đơn nhãn hiệu khoảng 9 tháng kể từ ngày công bố đơn.
Việc thẩm định nội dung đơn đăng ký văn bằng bảo hộ là để xác định đối tượng nêu trong đơn có đáp ứng được đầy đủ tiêu chuẩn bảo hộ theo quy định cảu pháp luật không.
Bước 4: Cấp Giấy chứng nhận nhãn hiệu
Nếu nhãn hiệu thỏa mãn các quy định của luật, thì Cục sở hữu trí tuệ yêu cầu nộp lệ phí đăng bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, lệ phí công bố Văn bằng bảo hộ.
Nếu người nộp đơn không nộp phí, thì coi như rút bỏ đơn.
Để tìm hiểu về vấn đề này, quý khách hãy liên hệ tới Oceanlaw ngay hôm nay nhé.
>>> Dịch vụ tư vấn đăng ký nhãn hiệu
>>> Tại sao phải đăng ký nhãn hiệu hàng hóa?

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449