Những điều cần biết khi công bố lưu hành mỹ phẩm

Công bố lưu hành mỹ phẩm, một vài sản phẩm mỹ phẩm trước khi mang vào kinh tế tại thị trường Việt Nam cần làm thủ tục công bố lưu hành mỹ phẩm. Thủ tục này được tiến hành tại Cục quản lý Dược – Bộ Y tế với mỹ phẩm nhập khẩu hoặc Sở...

Tìm hiểu những quy định về công bố mỹ phẩm

Tìm hiểu những quy định về công bố mỹ phẩm Trước khi mang sản phẩm ra kinh doanh trên thị trường. Tổ chức, cá nhân chỉ được phép đưa sản phẩm ra thị trường sau khi đã công bố và được tiếp nhận (có số tiếp nhận bản công bố mỹ phẩm) của Cục Quản lý dược Việt Nam và cá nhân sau khi công...

Một vài lợi ích của vấn đề Công bố mỹ phẩm online

Một vài lợi ích của vấn đề Công bố mỹ phẩm online Hiện nay các tổ chức nghiên cứu  các loại hóa chất để đưa vào  làm ra một vài loại mỹ phẩm. Nếu không được thử nghiệm lâm sàng và kiểm tra đầy đủ về mức độ an toàn trước khi lưu hành sẽ vô cùng nguy hiểm đến sức khỏe con người. Chính vì vậy...

Tại sao cần thực hiện thủ tục công bố mỹ phẩm?

Tại sao cần thực hiện thủ tục công bố mỹ phẩm? Công bố lưu hành mỹ phẩm là 1 trong các thủ tục vô cùng quan trọng và cấp thiết của những cơ sở sản xuất/kinh doanh mỹ phẩm. Tùy thuộc vào mỗi đơn vị sản xuất/kinh doanh mà tiến hành thủ tục: công bố lưu hành mỹ phẩm trong nước và/hoặc công bố lưu hành...

Công bố lưu hành mỹ phẩm đối với các loại mỹ phẩm nào?

Công bố lưu hành mỹ phẩm đối với các loại mỹ phẩm nào? Công bố lưu hành mỹ phẩm, những mỹ phẩm trước khi mang vào lưu thông tại thị trường Việt Nam cần làm thủ tục công bố lưu hành mỹ phẩm. Thủ tục này được thực hiện tại Cục quản lý Dược – Bộ Y tế với mỹ phẩm nhập khẩu hoặc Sở Y tế với...

Công bố mỹ phẩm và quy định của pháp luật

Công bố mỹ phẩm và quy định của pháp luật Trước khi đem sản phẩm ra lưu thông trên thị trường. Tổ chức, cá nhân chỉ được phép mang sản phẩm ra thị trường sau khi đã công bố và được tiếp nhận (có số tiếp nhận bản công bố mỹ phẩm) của Cục Quản lý dược Việt Nam và cá nhan sau khi công...

Sản xuất mỹ phẩm cần tuân thủ theo quy định của pháp luật

Sản xuất mỹ phẩm cần tuân thủ theo quy định của pháp luật Để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm, cơ sở sản xuất mỹ phẩm cần phải đáp ứng những điều kiện về lao động, cơ sở vật chất kỹ thuật và hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng yêu cầu. Ngày 1/7/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định...

Điều kiện nhập khẩu mỹ phẩm là gì?

Điều kiện nhập khẩu mỹ phẩm là gì? Các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa mỹ phẩm ra thị trường chỉ được phép đưa sản phẩm ra buôn bán khi đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về độ...

Quy định về mức độ an toàn của sản phẩm mỹ phẩm khi công bố

Quy định về mức độ an toàn của sản phẩm mỹ phẩm khi công bố Tất cả các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường cần đảm bảo sản phẩm sản phẩm của mình không có hại đối với sức khoẻ  khi được dùng trong những điều kiện bình thường hay các điều kiện thích hợp được hướng dẫn, thích hợp với...

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.