Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm như thế nào?

An toàn thực phẩm là vấn đề có tầm quan trọng , được sử dụng thực phẩm an toàn là quyền cơ bản đối với mỗi con người. Thực phẩm an toàn đóng góp to lớn trong quá trình cải thiện sức khoẻ con người, chất lượng cuộc sống và chất lượng giống nòi. Ngộ độc thực phẩm và các bệnh do thực phẩm kém chất lượng gây ra không chỉ làm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ và cuộc sống của mỗi người, mà còn gây thiệt hại lớn về kinh tế, là gánh nặng chi phí cho chăm sóc sức khoẻ. An toàn thực phẩm không chỉ ảnh hưởng trực tiếp, thường xuyên đến sức khỏe mà còn liên quan chặt chẽ tới năng suất, hiệu quả phát triển kinh tế, thương mại, du lịch và an sinh xã hội. Đảm bảo an toàn thực phẩm góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội, xoá đói giảm nghèo và hội nhập quốc tế.
Để giải quyết vấn đề trên, Oceanlaw xin nêu lên các giải pháp dưới đây.

Giải pháp từ phía người sử dụng

Ở những nước phát triển, họ luôn quan tâm tới chất lượng hàng hóa, nhất là chất lượng thực phẩm, chính vì vậy tạo được sức ép  lớn trên nhà sản xuất cũng như nhà quản lý. Người tiêu dùng Việt Nam chắc chắn cũng có yêu cầu  về chất lượng hàng hóa, tuy nhiên vì cuộc sống còn không ít khó khăn do đó yêu cầu về chất lượng vẫn chưa đủ mạnh để có thể tạo sức ép tốt nhất trên sản xuất cũng như trên quản lý.
Thực tế là người sử dụng rất khó lựa chọn trước rất nhiều mặt hàng đa dạng, phong phú ở chợ, siêu thị, nhưng cần quan tâm đến :
– Thương hiệu
– Thời gian sử dụng
– Một vài chỉ tiêu dinh dưỡng và chỉ tiêu liên quan đến VSATTP ghi trên nhãn hàng

Giải pháp từ phía nhà sản xuất

Đối với một vài mặt hàng xuất khẩu, nhà sản xuất bắt buộc vừa phải tuân thủ các quy định về chất lượng sản phẩm của nước sở tại, vừa được sự giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng trong nước, do vậy, nhìn chung, chất lượng nông thủy sản, thực phẩm hầu hết đạt yêu cầu. Đối với việc sản xuất cho tiêu dùng trong nước, sự giám sát về mặt nhà nước ít khắt khe hơn, người sản xuất tự công bố chất lượng mặt hàng, do đó đạo đức trong sản xuất, phương châm vì sự an toàn cho người dùng sẽ đóng vai trò chủ đạo trong quyết định chất lượng hàng hóa. Thực chất, không ít  nhà sản xuất chăm chút quá nhiều đến lợi ích riêng của mình, chẳng cần nghĩ tới hệ quả xấu do mặt hàng mình có thể gây ra cho cộng đồng. Nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nhà sản xuất cần:
– Tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất và lưu hành sản phẩm tuân theo tiêu chuẩn chất lượng đa công bố hoặc đã được chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy.
– Không được dùng hoá chất phụ gia ngoài danh sách cho phép, nguyên liệu, hoá chất phụ gia không có nguồn gốc rõ ràng.
– Tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến trong sản xuất nhằm tạo ra được sản phẩm đảm bảo VSATTP có sức cạnh tranh mạnh, đáp ứng ngày càng cao an toàn cho người tiêu dùng.

Giải pháp về phía quản lý Nhà nước

Mặc dù đã có pháp lệnh về thú y, pháp lệnh về VSATTP, luật về thủy sản, pháp lệnh về chất lượng hàng hóa và mới đây luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa đã được ban hành, việc quản lý về mặt nhà nước vẫn còn chồng chéo, khó qui trách nhiệm, làm giảm hiệu năng quản lý. Nhất là trong lãnh vực VSATTP đang là vấn đề nóng bỏng, việc tổ chức thanh tra VSATTP, hầu như không có tác dụng đáng kể ở cấp phường xã vì lực lượng quá mỏng. Một đặc điểm tình hình hiện nay là cứ Bộ nào được giao quản lý ngành là có xu hướng phải thành lập phòng kiểm nghiệm riêng, vừa tốn kém, vừa khó tránh được trùng lắp, vừa khó có đủ kinh phí để trang bị thật hoàn chỉnh, đáp ứng được hầu hết yêu cầu kiểm nghiệm sẽ rất đa dạng và khắt nghiệt trong thời gian sắp đến.
Việc kiểm tra chất lượng hàng hóa vẫn con gặp nhiều hạn chế do số phòng thử nghiệm có trình độ và kinh nghiệm còn ít và việc mở rộng hoạt động kiểm nghiệm đánh giá, chứng nhận chất lượng sản phẩm hàng hóa cho tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước chưa thật phổ biến.

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449