Tư vấn về thời hạn giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm là điều kiện bắt buộc cần có khi đơn vị sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nếu cơ sở đã đi vào hoạt động mà chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm thì mức phạt từ cảnh cáo đến phạt hành chính hay đóng cửa đơn vị.
Câu hỏi: Có một số khách hàng đã gọi điện đến công ty tư vấn luật Oceanlaw hỏi về thông tin về thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm là trong thời gian bao nhiêu lâu? Và quy định của pháp luật như thế nào?
Trả lời: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:
Trong Điều 37 của luật vệ sinh an toàn thực phẩm. Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm:
1. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có hiệu lực trong khoảng thời gian 3 năm.
2. Trước 6 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm hết hạn, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải nộp hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận trong trường hợp tiếp tục sản xuất, kinh doanh. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp lại được làm theo theo quy định tại Điều 36 của Luật này.
Nếu có gì thắc mắc hoặc có nhu cầu về dịch vụ xin giấy Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thì doanh nghiệp có thể liên lạc với công ty để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449