Tư vấn tra cứu nhãn hiệu hàng hóa trực tuyến

Việc tra cứu nhãn hiệu bảo hộ là một hình thức tự nguyện không bắt buộc, nhưng việc tra cứu nhãn hiệu  đóng vai trò quan trọng đối với chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Bởi lẽ từ ngày nộp đơn doanh nghiệp mới biết được khả năng bảo hộ của loại nhãn hiệu mình đăng ký nên việc sử dụng dịch vụ tra cứu nhãn hiệu ngay từ đầu sẽ giúp cho doanh nghiệp có thể giảm thiểu chi phí khi nộp đơn như giúp doanh nghiệp có thể yên tâm xây dựng và quảng bá, in ấn nhãn hiệu sau khi có kết quả tra cứu và biết chắc chắn rằng nhãn hiệu mình đăng ký hoàn toàn có khả năng được bảo hộ.
>>> Tư vấn đăng ký nhãn hiệu
>>> Tra cứu nhãn hiệu như thế nào?
>>> Đăng ký nhãn hiệu tại monaco

Tra cứu nhãn hiệu hàng hóa trực tuyến

Tra cứu nhãn hiệu hàng hóa trực tuyến sẽ cho bạn biết được có ai, có công ty nào đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hoặc được bảo hộ độc quyền nhãn hiệu giống hoặc tương tự với nhãn hiệu của bạn cho cùng nhóm ngành sản phẩm/ dịch vụ hay tương tự về sản phẩm/ dịch vụ trong cùng kênh phân phối…hay không? Để từ đó có được một cái nhìn khách quan và đánh giá được khả năng thành công của việc đăng ký nhãn hiệu.

Tra cứu nhãn hiệu hàng hoá trực tuyến ở đâu?

Khi truy cập vào trang web để tra cứu người dùng có thể tra cứu thông tin về các nhãn hiệu hàng hoá đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá.
Cơ sở dữ liệu nhãn hiệu hàng hoá sẽ cung cấp thông tin cơ bản: số đơn, ngày nộp đơn, số giấy chứng nhận, tên nhãn hiệu, tên và địa chỉ của chủ giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hoá, phân loại hình ảnh, phân loại nhóm sản phẩm/dịch vụ, danh mục chi tiết tên sản phẩm/dịch vụ, tình trạng pháp lý: sửa đổi tên, địa chỉ, chuyển nhượng, huỷ bỏ tính hiệu lực hoặc gia hạn hiệu lực… Đặc biệt, CSDL sẽ lưu giữ ảnh của các mẫu nhãn hiệu hàng hoá (logo), nếu có và hiển thị cùng với thông tin cơ bản.

Có cần phải tra cứu nhãn hiệu trực tuyến trước khi đăng ký bảo hộ nhãn hiệu?

Trước khi đăng ký nhãn hiệu, OCEANLAW khuyến khích khách hàng nên tra cứu nhãn hiệu trực tuyến trước khi họ nộp đơn đăng ký nhãn hiệu. Bởi việc Tra cứu Nhãn hiệu thực chất chính là việc  tìm kiếm và nghiên cứu dựa trên Cơ sở dữ  liệu Nhãn hiệu của Việt Nam xác định Nhãn hiệu dự định đăng ký có trùng hoặc  tương tự gây nhầm lẫn với Nhãn hiệu khác đã đăng ký cho hàng hoá hoặc dịch vụ cùng  loại không. Kết quả Tra cứu sẽ đưa ra thông tin  pháp  lý  về  các  Nhãn  hiệu  có  trước  liên  quan,  nhờ  đó, Chúng tôi sẽ  tư vấn cho Quý Khách hàng khả năng đăng ký thành công của loại Nhãn hiệu/Thương hiệu và tránh cho Quý Khách hàng khoảng thời gian nộp đơn Đăng ký Nhãn hiệu ( chừng 12- 18 tháng) mà vẫn bị từ chối.

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449