Tư vấn thành lập công ty tài chính

Tư vấn thành lập công ty tài chính tại Oceanlaw từ lâu đã trở lên quen thuộc. Vì Oceanlaw có đội ngũ chuyên viên chuyên nghiệp. Tư vấn thành lập công ty tài chính cũng là một mảng chủ chốt của công ty chúng tôi. Chúng tôi luôn quan tâm và dành nhiều tâm huyết cho khách hàng và sự hài lòng của quý khách chính là thành công của công ty chúng tôi.

Để thành lập công ty tài chính thì bạn cần phải có những điều kiện sau:

–       Có nhu cầu hoạt động Tổ chức tín dụng Phi ngân hàng.
–       Có vốn điều lện tối thiểu bằng mức vốn quy định do Chính phủ đặt ra theo từng thời kỳ.
–       Đối với cổ đông sáng lập

  1. Nếu là cá nhân thì phải am hiều về hoạt động ngân hàng, không vi phạm pháp luật. Phải có đủ khả năng tài chính để góp vốn và cam kết hỗ trợ Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần trong trường hợp Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần khó khăn về vốn hoặc thiếu khả năng chi trả.
  2. Nếu là tổ chức phải chứng minh có đủ khả năng tài chính và cam kết hỗ trợ Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần khi khó khăn. Là doanh nghiệp có vốn tối thiểu là 200 tỷ đồng, tổng tài sản phải có 500 tỷ đồng, kinh doanh có lãi trong năm liền kề trước năm xin thành lập Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần.
  3. Nếu là Tổ chức tín dụng phải đảm bảo tổng tài sản tối thiểu là 3000 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu nhỏ hơn 3% tổng dư nợ tại thời điểm xin góp vốn, không vi phạm về an toàn trong hoạt động ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam, kinh doanh có lãi trong năm liền kề trước năm xin thành lập Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần.

Hồ sơ thành lập công ty tài chính bao gồm:

  1. Đơn xin cấp Giấy phép
  2. Bản dự thảo điều lệ
  3. Phương án hoạt động
  4. Danh sách lý lịch các văn bằng, chứng chỉ của các thành viên
  5. Phương án, danh sách và cam kết về mức góp vốn điều lệ
  6. Tình hình tài chính và thông tin về các cổ đông lớn. Nếu cổ đông là doanh nghiệp thì phải có đầy đủ: Quyết định thành lập, điều lệ hiện hành, giấy xác nhận về số vốn điều lệ và số vốn thực có năm hiện hàng, người đại diện pháp nhân của doanh nghiệp, bảng báo cáo tài chính.
  7. Văn bản chấp thuận chủa UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ về nơi đặt trụ sở của công ty tài chính sắp thành lập.

Dịch vụ thành lập công ty tài chính của Oceanlaw

1.Tư vấn trước khi thành lập công ty tài chính

–      Tư vấn điều kiện thành lập công ty tài chính
–      Tư vấn Mô hình và Cơ cấu tổ chức về công ty tài chính.
–      Tư vấn phương thức hoạt động cũng như phương án điều hành của người quản lý.
–      Tư vấn về mối quan hệ giữa các quản lý
–      Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của mỗi cổ đông(thành viên).
–      Tư vấn về cách góp vốn của mỗi cổ đông, thành viên
–      Tư vấn thu tục thành lập công ty tài chính.
–      Tư vấn cách chia lợi nhuận
–      Tư vấn mọi vấn đề khác

2. Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ

–    Oceanlaw sẽ liệt kê ra chi tiết, tỉ mỉ mọi hồ sơ khách hàng cần phải chuẩn bị, và chúng tôi cũng sẽ giúp quý khách hàng chuẩn bị một số hồ sơ có thể.

3. Kiểm tra tính pháp lý về Hồ sơ của khách hàng

–     Chúng tôi sẽ kiểm duyệt tất cả các hồ sơ của khách hàng trước khi làm việc với cơ quan nhà nước.

4. Hoàn thành thủ tục thành lập công ty tài chính cho khách hàng.

–       Đại diện cho khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước để thành lập công ty

Dịch vụ hậu mãi của Oceanlaw sau khi đã thành lập công ty tài chính

Ngoài các dịch vụ hậu mãi khi làm việc thì sau khi thanh lý hợp đồng chúng tôi còn có các ưu đãi khác:

–       Tư vẫn miễn phí mọi vấn đề quý khách cần.
–       Tư vấn soạn thảo nội quy, quy chế công ty.
–       Tư vấn và chỉ dẫn pháp lý cho khách hàng.
–       Tư vấn thuế cho khách hàng
–       Giảm giá 10% cho dịch vụ tiếp theo.
–       Cập nhật văn bản, tin tức thường xuyên qua websitehttps://giayphepdautu.vn

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449