Tư vấn đăng ký bản quyền sản phẩm

Tư vấn đăng ký bản quyền sản phẩm

Đăng ký độc quyền nhãn hiệu cho sản phẩm là việc làm cần thiết để doanh nghiệp bảo vệ tài sản sở hữu trí tuệ của mình trước đối thủ cạnh tranh và tiến bước xa hơn vào con đường hội nhập với thế giới, nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng nắm được những yêu cầu, thủ tục đăng ký độc quyền nhãn hiệu cho sản phẩm. ông ty Luật Oceanlaw xin đưa ra thủ tục đăng ký độc quyền nhãn hiệu như sau

Hãy lựa chọn những hình thức đăng ký bản quyền sản phẩm sau:

– Đăng ký tên tự đặt của những sản phẩm (đăng ký nhãn hiệu) và hình thức thức thể hiện các tem mác sản phẩm
– Đăng ký hình dáng bên ngoài của sản phẩm (nếu đã nghiên cứu khác biệt)
– Đăng ký kỹ thuật sản phẩm, công thức làm ra sản phẩm (nếu đã nghiên cứu khác biệt)

Tư vấn những thủ tục đăng ký bản quyền sản phẩm:

1. Thủ tục, hồ sơ đăng ký độc quyền sản phẩm:
+ Tờ khai có 2 bản theo mẫu cung cấp.
+ Tài liệu xác nhận quyền ưu tiên đối với Người nộp đơn là người nước ngoài
+ Giấy uỷ quyền.
+ Chứng từ nộp lệ phí.
2. Thời gian để thực hiện việc đăng ký bản quyền sản phẩm:
– Thời gian để đăng ký bảo hộ tùy từng loại chính cụ thể từ: 12 – 24 tháng hoặc 36 tháng
Thông thường thời gian để thực hiện từ giai đoạn soạn hồ sơ làm thủ tục  khó đánh giá được. Để chắc chắn hơn hãy liên hệ để được hỗ trợ  về thủ tục cũng như những loại giấy tờ cần thiết cho vấn đề xin đăng ký bảo hộ độc quyền sản phẩm.
– Thời gian đối với những đăng ký độc quyền nhãn hiệu:
+ Thẩm định hình thức: 01 – 02  tháng từ ngày nhận đơn.
+ Công bố đơn: 02 tháng từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ.
+ Thẩm định nội dung đơn: 08 – 12 tháng kể từ ngày công bố.
Trên đây là những thông tin mà Oceanlaw cung cấp tới cho quý khách hàng để quá trình giải quyết thủ tục đăng ký bản quyền sản phẩm được xử lý tốt nhất.
>>> Hồ sơ đăng ký bảo hộ logo tại Việt nam
>>> Thủ tục đăng ký đăng ký logo tại Việt Nam

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449